Kuorma-auton jarrulaitteiden huolto ja korjaus
(
Opetussuunnitelmassa 10 opintoviikon opintokokonaisuus)

Keskeinen sisältä on jarrujen kunnostus ja sovitusajo

Kuorma-autoissa ja yhdistelmissä on käytössä paineilmajarrut,
joten opiskelu kohdistuu niiden toimintaa, rakenteeseen,
huoltoon ja korjaukseen.

Verkko-opinnot: Paineilmajarrut n. 2 ov  opiskelujakso.

Tarkoituksena on myös, että opiskelijat tuottavat  materiaalia
 esim. työselostuksina verkkosivuille liitettäväksi.