Arviointi

Tämä opintojakso arvioidaan palautettujen tehtävien avulla ja loppukokeella.
Loppukokeessa voi olla myös niitä tehtäviä ja kysymyksiä. joita ei ole vaadittu palauttamaan.
Palauta tehtävät palautelomakkeelle tehtynä sähköpostissa.
Itse työ voidaan arvioida näyttötyönä esim. korjaamolla.
Paluu