Kurssin esittely

Kuorma-auton jarrulaitteiden huolto ja korjaus on kokonaisuudessaan 10 opintoviikon opintokokonaisuus autoalan perustutkinnossa;  autotekniikan koulutusohjelmassa. (Ajoneuvoasentaja)
Sen keskeistä sisältöä on:
           

Kuorma-auton jarrulaitteet ovat paineilmatoimisia , jolloin on tunnettava paineilmajarrujen
rakenteet ja toiminnat. Paineilmakaaviot on ymmärrettävä ja miksi tarvitaan jarrujen sovitusta.
Kuoma-auto perävaunuineen muodostaa jarrujärjestelmän, jonka toiminta jarrutuksessa
erilaisilla kuormilla on ymmärrettävä.
Kuormaa tuntevien venttiilien, ABS-jarrujen ja elektronisesti ohjattujen jarrujärjestelmien
periaatteet on myös tiedettävä.

Suurin osa opiskelusta tapahtuu käytännön työssä joko oppilaitoksen työsalissa ja/tai korjaamon huoltohallissa.

Tämän kurssin runko sisältää paineilmajarrujen osuuden ja vastaa noin kahden ov:n opiskeluaikaa.
Valtakunnallinen opetussuunnitelma

Paluu