Opiskeluohje

1.Opiskelu voi alkaa, mikäli hakulomakkeen perusteella olet saanut tiedon opintoihin hyväksymisestä.
   
      Opiskelualustana voi käyttää  Moodlea: Tarvitaan tunnukset ja avain. (http://www.kam.fi/ =>Moodle => Nao =>Auto-osasto)
      Toinen vaihtoehto :       Hakulomake on sivuilla:  www.kam.fi/     => verkko-opisto =>ohjeet ja haku
2. Opiskeluaika on pääsääntöisesti yhden jakson verran eli kuusi viikkoa aloituksesta. Aloitusajankohta sovitaan erikseen.
3.WWW_sivut:Voit opiskella kurssia lukemalla asiaan liittyvän aineiston (Paineilmajarrut) ja vastamaalla kysymyksiin,  jotka voit palauttaa sähköpostissa  palautelomakkeella. tai tekstiasiakirjana esim wordin sivuna, jossa  on ylä- ja alatunnisteet. Palautelomake ei ole silloin hyvä, jos käyttää kopioi-liitä-toimintoja vastauksissa.
Myös tekstiasiakirjan (esim. word:in) voi  palauttaa sähköpostissa, jos siinä on mukana kaikki tiedot, mitä tarvitaan . (nimi, luokka/ryhmä/pvm, kysymykset  numeroineen ja tietenkin vastaukset)
Jos opiskelet Moodle -opiskelualustalla, vastaukset lähetetään sen avulla.

4.Joihinkin kysymyksiin on tehtävä todella töitä löytääksesi vastaukset.
(muista, miten vastauksia haetaan.)
5.Ne kysymykset, jotka eivät ole tehtävinä erikseen, vaan ovat materiaalin mukana
  kannattaa myös tehdä, vaikka vastausta ei pyydetäkään, koska niissä selvitetään osaamisen kannalta tärkeitä asioita ja voidaan kysyä myöhemmin sovittavissa kokeissa.
6.Opettele työskentelemään päämäärätietoisesti ja arvioimaan myös omia tuloksia.
7.Opiskelu sujuu parhaiten, jos on  mahdollisuus tehdä huollot myös käytännön työssä .
8.Itse työsuorituksen osuus voidaan arvioida myös näyttönä.
Paluu