2. Työparin huomioiminen ja huoltokuilu

Varsinkin oppilaitosympäristössä töitä tehdään työsalissa usein työpareittain, jolloin toinen voi tekemisillään saattaa työparinsa tapaturmalle alttiiksi. Joissakin autokorjaamoissa on myös käytössä huoltokuilu, johon liittyy useita tapaturmavaaroja. Opiskele Autoalan työturvallisuusoppaasta "useampi asentaja saman auton parissa" sekä "huoltokuilu", osiot. Tutustu työtiloihisi ja siellä mahdollisesti olevaan  huoltokuiluun. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

Tehtävät

1. Mitä vaaratilanteita näet siinä kun kaksi henkilöä tekee samaa työtä työparina?

2. Joissakin korjaamoissa on käytössä huoltokuilu. Mitä vaaratekijöitä näet siinä?

3. Mitä vaaroja aiheutuu siitä jos huoltokuilun ilmanvaihto on puutteellinen?

4. Minkälaiset asiat työtilassasi aiheuttavat mahdollisesti liukastumisvaaran?

 

 

Vastaa kysymyksiin ja tee annetut tehtävät ja toimita ne sovitulla tavalla opettajallesi.