13. Vaaralliset kemikaalit

Autojen huolto ja korjaustöissä käytetään hyvin paljon erilaisia kemikaaleja. Opiskele Autoalan työturvallisuus oppaasta luku 26 "Vaaralliset kemikaalit" ja tutustu autoalalla käytössä oleviin kemikaaleihin. Käytä myös internetiä tiedonhankinnassa.

 Selvitä alla olevat asia ja vastaa kysymyksiin.

Tehtävät

1. Mihin kolmeen ryhmään vaaralliset kemikaalit jaotellaan?

2. Voiko joku kemikaali kuulua ominaisuuksiltaan moneen ryhmään?

3. Tutustu seuraavien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja selvitä mitä suojautumiskeinoja tulee käyttää niitä käsiteltäessä?

   a) Bensiini

   b) Jokin liuotinaine

   c) Pesuaine

   d) Moottoriöljy

4. Selvitä millaisia suojaimia on työsalissa käytössä ja mistä ne löytyy?

5. Luettele mitä oireita altistuminen eri liuottimelle saattaa aiheuttaa?

Vastaa kysymyksiin ja tee annetut tehtävät ja toimita ne sovitulla tavalla opettajallesi.