Ohjeita opiskeluun

Opiskelu verkossa: Ennen kuin voit aloittaa opiskelun verkossa. ota selvää opettajaltasi onko se mahdollista. Ennen opiskelun alkua sinun on sovittava ohjaajan kanssa yhteydenpitomenetelmistä. Tämä on välttämätöntä että oppimistehtävien palautus, ohjaajan antama palaute yms. sujuisi ilman ongelmia. Verkon kautta tapahtuva opiskelu antaa mahdollisuuden valita ajan jolloin opiskelet. Opiskelun tulee kuitenkin olla säännöllistä ja johdonmukaisesti etenevää saavuttaaksesi vaaditut tavoitteet. 

Tutustu aiheisiin perusteellisesti, sillä joitain muitakin kysymyksiä kuin tehtäviksi laaditut saattaa ilmetä opiskelun edetessä. Älä pitkitä opiskelua tarpeettomasti, vaan etene opiskelussa määrätietoisesti.

Opiskelumateriaali: Opiskelumateriaalina toimii pääosin autoalan työturvallisuusopas ja työtiloissa olevien laitteiden käyttö- ym. ohjeet.  Lisätietolähteinä voi käyttää myös muita aiheeseen liittyviä materiaaleja, internetiä, oppikirjoja, jne. Voit käyttää hyväksi myös mahdollista oppimisalustan keskustelupalstaa ajatuksien vaihtoon muiden opiskelijoiden kanssa.

Tehtävät ja harjoitukset: Aihe on jaettu eri osioihin joista joka osio sisältää aiheeseen liittyvät tehtävät. Varsin useat osiot edellyttävät joidenkin työsuoritusten hallintaa. Opettele ne hyvin sillä vain tekemällä voit ne oppia. Pyri vastaamaan kysymyksiin itsenäisesti ilman materiaalia. Jos jokin asia ei muistu mieleen, kertaa ne. Välitä vastaukset ohjaajalle sovitulla tavalla, joko oppimisalustalla, tai lähettämällä vastaukset Word-tiedostona  ohjaajalle sähköpostina. Vastauksiksi ei riitä yksi tai kaksi sanaa. vaan niiden tulee olla riittävän pitkiä osoituksena riittävästä asian hallinnasta. 

Harjoitusten ja tehtävien hyväksytyn suorittamisen jälkeen sinun tulee osallistua kirjalliseen kokeeseen joka suoritetaan oppilaitoksessa ennakkoon sovittuna aikana. Koe on sama kuin lähiopetuksessa opiskeleville. Verkkokurssin ja  kokeen hyväksytty suoritus oikeuttaa työturvallisuuspassin saamiseen.