Tervetuloa verkko-opiskeluun!

Yrittäjyys 1 ov

Opintojakso on osa (1 opintoviikko) yhteisten opintojen valinnaisesta opintokokonaisuudesta, yritystoiminta (0 – 4 ov). Kyseinen opintokokonaisuus on valittavissa kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.


Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on oppia;

Tavoitteina ovat myös henkilökohtaisten ominaisuuksien kartoittaminen (minäkuvan vahvistuminen), ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen, tiedonhaku- ja käsittelytaitojen kehittäminen, tiedon kriittisen arvioinnin ja omien valintojen perustelujen kehittäminen sekä yksilö- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen.