2. Jarrudynamometri

Tässä osiossa perehdymme jarrudynamometrin toimintaperiaatteeseen ja rakenteeseen.

Jarrudynamometri muodostuu lattiaan upotetusta telastosta ja näyttölaitteesta. Saman akselin kummallekin pyörälle on omat telansa. Mittaus tapahtuu akseli kerrallaan. Näyttölaitteessa on oma mittari kummankin pyörän jarruvoiman näyttämiseen. Näyttö voi olla analoginen (viisarinäyttö) tai digitaalinen (numeerinen). Lisäksi näyttölaitteessa voi olla jarruvoimien eroa osoittava mittari tai valot.

Sähkömoottorit pyörittävät vetoteloja A ja edelleen teloilla lepäävää pyörää. Pyörä pyörittää seurantatelaa B. Kun pyörää jarrutetaan auton omalla jarrulla, tarvitaan sitä voimakkaampi momentti pyörittämään pyörää, mitä voimakkaammin jarrua painetaan. Osoitinlaitteen näyttö näyttää tämän momentin jarruvoimana.
Laite seuraa vetotelojen A ja seurantatelan B kehänopeuksia. Kun pyörää jarrutetaan niin voimakkaasti että se alkaa luistaa vetotelalla, syntyy vetotelojen ja seurantatelan kehänopeuksille ero. Kun kehänopeuksien ero on riittävä, laite pysähtyy jotta rengasta ei vaurioiteta.

Perinteinen analoginen dynamometrin näyttölaite. Kummankin puolen pyörälle on punainen merkkivalo joka syttyy jos jarruvoimien ero ylittää sallitun.

Henkilöauton rengas dynamometrin teloilla. Keskellä renkaan alla näkyy seurantatela.