Tervetuloa verkko-opiskeluun!

Tämä verkko-opiskelukokonaisuus liittyy kevyen kaluston alustaan, lähinnä jarrulaitteisiin sekä heilahduksenvaimennukseen.
Kokonaisuus on tarkoitettu käytettäväksi autoalan perustutkinnon opinnoissa, mutta sitä voidaan soveltaa myös muissa alan opinnoissa, sekä muissa opinnoissa jotka suuntautuvat kyseiseen asiaan. Autoalan perustutkinnon opinnoissa kokonaisuus kohdentuu Huoltotekniikka -opintokokonaisuuteen.
Osa opiskelutehtävistä soveltuu myös Autoalan perustaidot -jakson opiskeluun.

Opintokokonaisuuden tavoite:

Tämä verkko-opiskelukokonaisuus on osa Huoltotekniikka -opintokokonaisuutta. Huoltotekniikka -opintokokonaisuuden tavoitteista ja keskeisistä sisältökohdista tämä kokonaisuuden opiskelulla pyritään seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

Opiskelijan on tunnettava erilaiset pyöräntuennat, jousituksen ja heilahduksenvaimennuksen, ohjauslaitteiden sekä jarrujen perusrakenteet ja toiminnat. Hänen on ymmärrettävä niiden toimintaperiaatteet pystyäkseen määrittämään mekaanisen kunnon mahdollisten oireiden ja omien havaintojensa perusteella.

 * Keskeinen sisältö on alusta-, jarru- ja ohjauslaitteiden toiminnan ymmärtäminen ja kunnon toteaminen.

 Opiskelijan on osattava alusta-, jarru- ja ohjauslaitteiden vian määritys sekä huolto- ja korjaustoimenpiteet oikeita työvälineitä ja testauslaitteita käyttäen sekä valmistajien ohjeita noudattaen. Hänen osattava huomioida korjaus- ja huoltotöissä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Hänen on tunnettava pääosin jarrumitoituksen periaatteet sekä osattava pyöränkulmien mittaukset. Hänen on osattava käyttää työssään lähdekirjallisuutta ja järjestelmäkaavioita sekä tunnettava alustojen ja hallintalaitteiden korjausta rajoittavat viranomaismääräykset ja työturvallisuusasiat sekä työskenneltävä turvallisesti.

 * Keskeinen sisältö on alusta-, jarru- ja ohjauslaitteiden kunnostus

Huomaa! Tämän verkko-opiskelujakson näkökulma on käytännönläheinen - keskitymme auton alustalaitteiden tarkastukseen testiradan avulla. Tarkastuksen pääasiallisena kohteena on jarrut ja heilahduksenvaimennus.
Tarkastettavien järjestelmien yksityiskohtainen rakenne ja toiminta tulee opiskella muussa yhteydessä.

Sisältö:

Kurssin vastaava:

Alpo Paavola
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Satamakatu 19, Rauma
etunimi.sukunimi@winnova.fi