1. Jarrulainsäädäntö

Ajoneuvon jarrut on keskeinen osa ajoneuvon, ja sen myötä myös koko liikenteen, turvallisuutta. Hyvin toimivilla jarruilla ajoneuvo voidaan pysäyttää ja pitää paikallaan turvallisesti. Toisaalta huonosti tai virheellisesti toimivat jarrut voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Autojen ja perävaunujen rakennetta ja varusteita säätelevä asetus (1248/2002), joka on annettu kansallisen ajoneuvolakimme nojalla, sisältää myös määräykset auton jarruista. Nykyisellään tämä asetus perustuu lähes yksinomaan EU-lainsäädäntöön. Lainsäädäntöön voit tutustua mm. osoitteessa www.finlex.fi.

Tässä materiaalissa perehdymme jarruja koskevaan lainsäädäntöön käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla.

Perehdy seuraaviin opiskelumateriaaleihin siten että ymmärrät asiat ja pystyt kuvamaan ne omin sanoin. Tee sen jälkeen lopussa annetut tehtävät ja palauta ne opettajan antaman ohjeen mukaan.

1.1 Jarruvoimat >>> 1.2 Yleiset toimintavaatimukset >>>
1.3 Jarruputkisto ja muut osat >>> 1.4 Seisontajarrun vaatimukset >>>

Tehtävä 1. Laske alla olevaan taulukkoon (kopioi taulukko tekstinkäsittelyohjelmaan tai käsin paperille) kuvan auton jarruvoimien arvot ja merkitse ovatko arvot hyväksyttäviä vai ei.

Ohessa jarrudynamometrillä mitatut pyöräkohtaiset jarruvoimat. Suluissa seisontajarrun arvot. Lukujen yksikkö N.
Auton omapaino 1050kg
Käyttöjarru

Kunnossa / korjattavaa

   Etuakseli Ero-% =  
   Taka-akseli Ero-% =  
   Kokonaisjarruvoima Osuus painovoimasta =  
Seisontajarru  
   Taka-akseli Ero-% =  
   Kokonaisjarruvoima Osuus painovoimasta =  
Etu- / taka-akselin jarruvoimien suhde  

Tehtävä 2. Henkilöauton takapään jarruputki on voimakkaasti syöpynyt takapenkin kohdalla, auton alla. Putki on yhtenäinen pääsylinterille asti ja kulkee hankalassa paikassa penkin alla ja kynnyskotelossa. Miten korjaat vian?

Tehtävä 3. Seisontajarrun käyttövivun lukitushammastus on kulunut ja jarru irtoaa joskus pienen tärinän vaikutuksesta. Miten korjaat vian?

Tehtävä 4. Jarrupoljin painuu kohtuullisella voimalla, ensi kerran painaen, lähes pohjaan, mutta toisella polkemisella poljin jää lähelle yläasentoa. Onko jarrut hyväksyttävässä kunnossa?