Opiskeluohjeita

Tämän opintojakson sisältö voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: testiradan toimintaperiaatteen ja rakenteen esittelyyn, jarrulaitteisiin ja heilahtelunvaimentimiin liittyviin määräyksiin sekä näiden toimintalaitteiden testaamiseen testiradalla.

Mikäli suoritat ajoneuvoasentajan perustutkintoa, sinun tulee opiskella nämä kaikki alueet. Muussa tapauksessa voit keskittyä tarvitsemiisi alueisiin.

Opiskelu liittyy tekemiisi työtehtäviin. Tämän jakson opiskelua varten sinun tulee mitata soveltuvalla laitteella tehtävien mukaisia mittauksia ja raportoida tulokset. Osa tehtävistä on tehtävissä ilman konkreettista mittausta. Tutustu Sisältö -kohdasta jakson kokonaisuuteen ja tee tehtävät sinulle sopivassa järjestyksessä. Osalle tehtäviä on kuitenkin annettu suoritusjärjestys.

Testauslaitteena voidaan käyttää myös erillistä jarrudynamometriä ja heilahteluvaimentimen testeriä, joten kuvatun kaltainen testirata ei ole välttämätön.

Tehtävien tekeminen ja palautus ohjaavalle opettajalle voidaan tehdä oppimisalustan tai sähköpostin välityksellä. Ohjaava opettaja antaa yksityiskohtaiset ohjeet.
Ohjaava opettaja antaa myös ohjeet mahdollisen kokeen suorittamisesta.

Pyri opiskelussa ymmärrykseen! Mieti opiskeltavia asioita eri näkökulmista, esitä itsellesi kysymyksiä ja pyri vastaamaan niihin. Älä yritä muistaa kaikkea ulkoa!