Henkilöauton alusta -opintojakson sisältöluettelo

1. Jarrulainsäädäntö

Keskeiset jarrujen toimintaa säätelevät määräykset, kuten
- vaadittava kokonaisjarruvoima
- sallittu jarruvoimien akselikohtainen ero

2. Jarrudynamometri

Jarrudynamometrin rakenne ja toiminta yleisesti

3. Heilahduksenvaimennus

Heilahduksenvaimennus ja vaimentimet yleisesti

4. Heilahduksenvaimentimien testaaminen

Vaimentimien testaaminen käsin ja koneellisesti. Testerien toimintaperiaatteet

5. Testiradan käyttö

Testausten suorittaminen testiradalla. Esimerkkituloksia.

6. Tulosten arviointia

Testaustulosten lukua ja arviointia. Tehtäviä.