Pyörän sivuttaissiirtymän mittaaminen

Pyörän sivuttaissiirtymän mittaus perustuu siihen, että auton rengas ajetaan liukulevyn yli ja pyörän mahdollinen sivuttaissiirtymä siirtää liukulevyä sivusuunnassa.

Pyörän sivuttaissiirtymä johtuu siitä, että rengas ei vieri kohtisuoraan kulkusuuntaan, ts. renkaassa on aurausta (+) tai haritusta (-). Kuten aurauksen / harituksen arvo, myös sivuttaissiirtymän arvo on akselikohtainen, siis yhteisarvo akselin molemmille pyörille. Sivuttaissiirtymän yksikkönä käytetään m/km (kuinka monta metriä rengas kulkee sivusuunnassa kilometrin matkalla). Arvo ei ole verrannollinen ohjauskulmien mittauksessa saatavaan aurauksen / harituksen lukuarvoon.

Sivuttaissiirtymän mittaus on karkea eikä sitä voida käyttää säätämisen pohjana. Poikkeavien arvojen esiintyessä tarkempi mittaus ja säätö tulee tehdä ohjauskulmien mittauslaitteilla.

Sivuttaissiirtymän mittaaminen:

- aja auto suorassa testiradalle siten, että rengas osuu liukulevyn keskiosaan

- aja tasaisesti, pysähtymättä, liukulevyn yli nopeudella  2,5 - 7,5 km/h

- älä käännä ohjauspyörästä renkaan ollessa liukulevyllä

- jatka ajoa siten että rengas tulee heilahduksenvaimentimen testerin levylle

- sivuttaissiirtymän arvo tulee näyttöön ja tallentuu testausarvoihin

Auto ajamassa yliajolevylle.

Levy on herkästi laakeroitu sivusuunnassa ja se liikkuu renkaan työntämänä jos renkaan vierimissuunta on auton kulkusuunnasta poikkeava (renkaassa on haritusta tai aurausta).

Mittaustulos on akselin kokonaistulos; molempien puolien yhteistulos. 

katso video yliajotestistä >>>

Erään auton sivuttaissiirtymän testaustulokset.

 Sivuttaissiirtymästä käytetään myös nimitystä Sortama.

Maininta Rata kunnossa tarkoittaa että arvo ei ylitä testeriin ohjelmoitua yleistä raja-arvoa.

Sulje ikkuna ja jatka Testiradan käyttö -jakson opiskelua.