5. Testiradan käyttö

Testirata muodostuu samaan kokonaisuuteen kootuista testilaitteista, joilla on yksi yhteinen näyttölaite ja tiedot voidaan kerätä samaan raporttiin. Yleensä testirataan kuuluu vähintään jarrudynamometri, heilahduksenvaimentimien testeri sekä pyörän sivuttaissiirtymän mittalaite. Lisäksi testirataan voi kuulua pakokaasuanalysaattori, jarrunesteen vesipitoisuusmittari ja valojen suuntauslaite. Testiradat ovat tietokonepohjaisia ja laite voidaan yhdistää korjaamon tietoverkkoon, jolloin testaustulokset voidaan yhdistää korjaamon asiakasrekisteriin.

Testiradan merkittävä etu on nopea ja monipuolinen mittaus. Auto ajetaan testiradan yli, mittausvaiheesta toiseen, ja tulokset tallentuvat tietokoneen muistiin. Tuloksia voidaan tarkastella näytöllä tai tulostaa paperille.

Esimerkkiradalla testaus tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:

- etupyörien sivuttaissiirtymän mittaus >>>

- etuakselin heilahduksenvaimentimien testaaminen; vasen, oikea >>>

- etuakselin käyttöjarrun testaaminen >>>

- seisontajarrun testaaminen (jos etuakselilla) >>>

- takapyörien sivuttaissiirtymän mittaus

- taka-akselin heilahduksenvaimentimien testaaminen; vasen, oikea

- seisontajarrun testaaminen (jos taka-akselilla)

- taka-akselin käyttöjarrun testaaminen

Tutustu testausvaiheisiin yllä olevien linkkien kautta. Kukin testaus on esitetty vai kerran; esim. taka-akselin heilahduksenvaimentimien testaus on samanlainen kuin etuakselin vaimentimien.

Varsinainen testirata upotettuna lattiaan. Vasemmalla alhaalla sivuttaissiirtymän mittalevy, sitten heilahduksenvaimentimien testauslevyt ja viimeiseksi jarrudynamometri. Boge-periaatteella toimivan testiradan keskusyksikkö, jossa mm. näyttö ja tulostin.