6. Tulosten tulkintaa ja kertaustehtäviä

Jarrujen ja heilahtelunvaimentimien testauksessa erittäin tärkeä vaihe on itse testaaminen. Testaaja pystyy tunnistamaan testauksen aikana seikkoja jotka eivät tallennu mihinkään muistiin. Nämä "selkäytimellä" saatavat tiedot ovat sitä laajempia ja luotettavampia mitä enemmän testaajalla on kokemusta. Hanki siis kokemusta!

Toisaalta muistiin tallentuvat tiedot ovat tärkeitä dokumentteja mm. osoitettaessa asiakkaalle korjaustarvetta ja tehdyn korjauksen vaikutusta. Jarrujen testauksen osalta testiratojen suuri etu perinteiseen dynamometriin verrattuna on juuri tämä tulosten tallennusmahdollisuus.

 

Tehtäviä

Seuraavassa on kertaustehtäviä, joiden tekemisen tarkoitus on että paneudut jarrujen ja heilahtelunvaimentimien testaukseen ja tulosten arviointiin huolella ja itse pohtien. Vain tällaisen opiskelun kautta voit saavuttaa todellista oppimista ja asian hallintaa!
Palauta tehtävät opettajalle opettajan antaman ohjeen mukaan, esimerkiksi sähköpostilla tai oppimisalustalla. Itseopiskelija voi saada palautetta ohjelman ylläpidosta (linkki vas. kehyksessä).
Kertaa tarvittaessa osista 1 - 5 tehdäksesi kaikki tehtävät oikein.

Tehtävät 1. Heilahtelunvaimentimien testaaminen ilman testeriä >>>

Tehtävät 2. Heilahtelunvaimentimen testaaminen testerillä >>>

Tehtävät 3. Sivuttaissiirtymän mittaaminen >>>

Tehtävät 4. Jarruvoimat >>>

Tehtävät 5. Jarrudynamometrin tulosten arviointia >>>

Tehtävät 6. Jarrujen toiminta ajotilanteessa >>>