Tervetuloa verkko-opiskeluun!

Tämä verkko-opiskelukokonaisuus on osa opintokokonaisuuden opiskelua ja soveltuu erityisesti niille opiskelijoille jotka opiskelevat ko. opintokokonaisuuden työssäoppimalla.

Virtuaalisen osuuden tavoite on tehostaa kokonaisuuden tavoitteiden saavuttamista, etenkin teoreettisten sisältöjen osalta. Työssäoppimispaikan työtehtävät muodostavat perustan verkossa toteutettaville oppimistehtäville. Verkkotehtävissä syvennetään käytännön tehtävissä kehittyvää osaamista. Välineinä käytetään työssäoppimispaikan korjaamokirjallisuutta, oppikirjaa, verkossa olevaa materiaalia sekä opiskelijan - työpaikkaohjaajan - opettajan yhteistä keskustelupalstaa. Työssäoppimispäiväkirja toteutetaan verkkopohjaisena.

Oppikirjana käytetään:
Auto- ja kuljetusalan erikoistumisoppi 4. Alusta- ja hallintalaitteet II. Otava 2003. ISBN 951-1-18523-3

Opintokokonaisuuden tavoite:

Opiskelijan on tunnettava kuorma-auton erilaiset pyörät, pyöräntuennat, jousitukset ja heilahduksenvaimennus sekä ohjauslaitteiden perus­rakenteet ja toiminta. Hänen on ymmärrettävä niiden toimintaperiaatteet pystyäkseen määrittämään mekaanisen kunnon mahdollisten oireiden ja omien havaintojensa perusteella.

* Keskeinen sisältö on kuorma-auton alusta- ja ohjauslaitteiden toimintakunnon määritys.

Opiskelijan on osattava kuorma-auton alusta- ja ohjauslaitteiden vian­määritys sekä huolto- ja korjaustoimenpiteet oikeita työvälineitä ja testauslaitteita käyttäen sekä valmistajien ohjeita noudattaen. Hänen on osattava huomioida korjaus- ja huoltotöissä liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Hänen on osattava pyöränkulmien mittaukset. Hänen on osattava käyttää työssään lähdekirjallisuutta ja järjestelmäkaavioita, tunnettava alustojen ja hallintalaitteiden korjausta rajoittavat viran­omaismääräykset sekä osattava työskennellä työturvallisesti.

* Keskeinen sisältö on alusta- ja ohjauslaitteiden kunnostus.

Sisältö:

Verkko-opiskelun perustan muodostavat työssäoppimispaikalla tehtävät työtehtävät. Vaadittuja opiskelutehtäviä ei tarvitse edetä kuvatussa järjestyksessä. Tärkeää on, että jokainen osa-alue tulee opiskeltua jakson aikana ja että jokainen viikko tehdään jokin opiskelutehtävä.

Työpaikalla tehtävät työt vaihtelevat ja on mahdoton ennakoida millaisia tehtäviä tulevina viikkoina tulee eteen. Tehtävät on pyritty tekemään siten avoimiksi, että samaan asiakokonaisuuteen sopii monenlainen työtehtävä. Jos tiettyyn osa-alueeseen ei tule sopivaa työtehtävää, osa-alue voidaan opiskella kirjalliseen materiaaliin, internettiin yms. materiaaliin perustuen. Tehtävä 1. tulee kuitenkin suorittaa ensimmäisen viikon aikana ja tehtävä 10 viimeiseksi! Tehtävien palautus tapahtuu joko oppimisalustan tai sähköpostin välityksellä, ennen jaksoa annettujen ohjeiden mukaan.

Kurssin vastaava:

Alpo Paavola
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Satamakatu 19, Rauma
etunimi.sukunimi@winnova.fi