Opiskeluohjeita

Opiskeluun osallistuminen. Tämä verkko-opiskelukokonaisuus on tarkoitettu niille opiskelijoille jotka opiskelevat ko. opintokokonaisuuden työssäoppimalla. Jos valitset tämän opiskelutavan, valitset samalla tämän verkko-opiskelukokonaisuuden.

Opiskele säännöllisesti. Sinun tulee tehdä kaikki annetut tehtävät jakson aikana. Päivät ja viikot kuluvat nopeasti, joten älä jätä tehtäviä "rästiin". Työssäoppimissopimusta tehtäessä sovitaan viikoittaisesta ajasta, jonka aikana voit keskittyä tämän verkko-osuuden tekemiseen.

Raportoi monipuolisesti. Tehtäviä tehdessä pääpaino on Sinun tekemissä työtehtävissä. Jokaisessa työtehtävässä tulee moninaisia seikkoja eteen; ongelmia, huomioita, ratkaisuvaihtoehtoja, esimiehen ja työkaverin mielipiteitä jne. Raportoi näistä eri asioista rohkeasti ja monipuolisesti.

Käytä valokuvia. Työtehtävistä otetut valokuvat täydentävät mainiosti raportointiasi. Ohjaava opettaja auttaa kuvien ottamisessa ja käsittelyssä. Soitto opettajalle kun on kuvauksellinen tilanne!

Kysy. Käytä rohkeasti keskustelupalstaa kysymysten ja kommenttien esittämiseen. Jos Sinulla on ongelma tai mielipide, muut kurssilaiset voivat auttaa tai haluta kuulla mielipiteesi.

Tee tehtävät. Tehtävät tehdään itsenäisesti ja palautetaan joko oppimisalustalla tai sähköpostilla, opettajan antaman ohjeen mukaan. Näet tehtävät myös näillä sivuilla.

Muista työssäoppimispäiväkirja. Tehtävien teon lisäksi Sinun tulee pitää työssäoppimispäiväkirjaa, joka toteutetaan myös verkossa. Täytä päiväkirjaa päivittäin!