9. Opitun arviointi

Tämän kurssikokonaisuuden osaaminen tarkistetaan näyttö-tyyppisesti. Opettajan harkinnan mukaisesti näyttö voi olla sisällössä esitetyt harjoitukset, tai voidaan järjestää erillinen näyttötilaisuus, jossa tehtävänä on jokin kurssin sisällön tehtävistä tai niiden yhdistelmä. Tehtäviin voi sisältyä tarvittavan tiedon etsimistä ja raportointia.

Arvioitavaa suoritusta edeltää aina riittävä määrä harjoittelua, jonka kuluessa taito on saavutettavissa.