Tervetuloa verkko-opiskeluun!

Tämä verkko-opiskelukokonaisuus liittyy useamman tekniikan alan perustutkinnon opiskeluun. Materiaali voidaan käyttää ainakin autoalan-, kone- ja metallialan- sekä talotekniikan perustutkinnon opiskelussa. Myös muiden tutkintojen sekä itseopiskelun tukena materiaali voidaan käyttää soveltuvin osin.
Opintokokonaisuudet joihin materiaali liittyy, ovat Autoalan perustaidot, Kone- ja metallialan yleisosaaminen sekä Talotekniikan perustaidot.

Opintokokonaisuuden tavoite:

Tämä verkko-opiskelukokonaisuuden opiskelulla pyritään seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

Autoalan perustaidot

Opiskelijan on hallittava metallialan perustyöt, kuten sahaus, poraus, kierteitys, piirottaminen, hionta, polttoleikkaus ja lämpökäsittely, ja osattava käyttää turvallisesti metallialan tyypillisimpiä käsityökoneita. Opiskelijan on oltava perehtynyt alalla yleisimmin käytettyihin liitosmenetelmiin. Hän on osattava tehdä yksinkertaisia korjaushitsauksia ja -juotoksia sekä tarkastaa omaa ja muiden hitsausta silmämääräisesti. Hänen on osattava käyttää raaka- ja lisäaineita taloudellisesti. Hänen on noudatettava kaikissa töissään palo- ja työturvallisuusmääräyksiä.
Opiskelijan on tiedettävä eri hitsausmenetelmien soveltuvuus autoalan eri osa-alueille. Opiskelijan on osattava tehdä pitäviä liitoksia ruuviliitoksilla, niittaamalla, saumaamalla ja liimaamalla.
Keskeinen sisältö on metallitöiden perustaidot.

Kone- ja metallialan yleisosaaminen

Opiskelijan on osattava tehdä hitsauksia kaasuhitsausprosessilla työkokonaisuuksiin, joiden lujuusvaatimukset ovat vähäisiä. Hänen on osattava polttoleikata levyjä käsivaraisesti piirrotusten mukaan. Opiskelijan on tunnettava polttoleikkauksen ja kaasuhitsauksen periaate, niiden tyypilliset käyttöalueet ja soveltuvuus eri perusaineille. Hänen on tunnettava asetyleeni-happi-polttoleikkauslaitteiden ja kaasuhitsauslaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä osattava valita työkohteen sekä leikattavan ja hitsattavan ainepaksuuden vaatimat laitteet osineen.
Hänen on tiedettävä polttoleikkaus- ja hitsauskaasujen tunnusvärit ja tunnusmerkinnät ja hänen on osattava pullomerkinnöistä lukea kaasupullojen täyttöpaineet sekä säilyttää ja kuljettaa kaasupulloja oikein.
Hänen on tiedettävä kaasupullojen käsittelyyn ja käyttöön liittyvät tapaturmavaarat, osattava välttää ne työtehtävissään sekä osattava toimia oikein vaaratilanteissa, kuten letkupalossa. Opiskelijan on osattava asentaa happiasetyleeni- polttoleikkauslaitteet ja kaasuhitsauslaitteet käyttökuntoon ja suorittaa tarvittavat säädöt sekä laitteiden käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät. Hänen on osattava tarkistaa ja arvioida polttoleikkauslaitteiston käyttöturvallisuus.
Opiskelijan on osattava tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen.
 Keskeinen sisältö on polttoleikkauksen ja kaasuhitsauksen perusteet.

Talotekniikan perustaidot

Opiskelija osaa tehdä metallialan perustöitä ja käyttää turvallisesti metallialan tyypillisimpiä käsityökoneita.
Opiskelija osaa tehdä kaasuhitsaus- ja juotosliitoksia sekä tuntee kaarihitsausmenetelmien pääperiaatteet. Hän osaa käyttää taloudellisesti raaka- ja lisäaineita. Hän osaa noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä sekä ohjeita.
Keskeinen sisältö on talotekniikka-alalla tarvittavat yleiset perusvalmiudet.

Huomaa! Edellä on kuvattu opintokokonaisuuksien tavoitteet vain niiltä osin kuin ne liittyy tämän materiaalin käyttöön. Huomaa myös, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutakin opiskelua kuin tämä materiaali sisältää, mm. käytännön harjoitusten monipuolisempaa tekemistä todellisissa työtilanteissa.

 

Kurssin vastaava:

Alpo Paavola
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Satamakatu 19, Rauma
etunimi.sukunimi@winnova.fi