4. Kaasuhitsaaminen

Kaasuhitsaaminen jaetaan kahteen päälajiin; myötähitsaamiseen ja vastahitsaamiseen. Oleellista on liekin suuntaaminen. Myötähitsaamisessa liekki suuntautuu railon hitsaamattomaan osaan ja vastahitsauksessa hitsattua osaa kohti (kts. alla olevat kuvat). Myötähitsausta käytetään lähinnä alle 3mm:n aineita hitsattaessa.

   

 Myötähitsi

Vastahitsi

 

Tässä kurssissa keskitymme myötähitsaamiseen. Käytämme harjoituksissa 1,0mm:n vahvuista teräslevyä, ja railomuotona I-railoa.

Kun alat hitsata, aseta työpöytä, istuin ja muuta välineet siten että pystyt hallitsemaan käsiesi liikkeitä vakaasti ja jännittämättä. Katso kuvia hitsaajasta >>>

 

Ohuita teräslevyjä hitsattaessa levyt on kiinnitettävä toisiinsa, jotta ne eivät hitsauslämmön vaikutuksesta muuta muotoaan ja railo mene pilalle. Levyt kiinnitetään toisiinsa silloittamalla, eli hitsaamalla lyhyet hitsit riittävän pienin välein.

Ilmarako on välttämätön, jotta liekki sulattaa levyn reunat ja hitsaantuminen tapahtuu koko levyn paksuudelta. Ilmaraon suuruus on 1-1,5 x S.

 
Aloita hitsaus viemällä liekki pystysuunnassa railon päälle siten että liekin kuumin kohta on levyn pinnan tasolla. Seuraa että molempien levyjen reunat kuumenevat yhtä paljon, tee tarvittaessa pientä sivuttaisliikettä. Pidä lisäainelangan pää liekin huntuosassa jotta sen pää kuumenee. Kuumenna kunnes molempien levyjen reunat sulavat.

Kun levyjen reunat sulavat, vie lisäainelangan pää liekin eteen, jolloin langasta sulaa ainetta sulana oleviin levyihin ja levyt sulavat yhteen. Hitsi muodostuu.

 

 

Kun hitsin aloituskohta on hitsattu, kallistetaan liekkiä osoittamaan hitsaussuuntaan (45o) ja lisäainelanka tuodaan vastaavassa asennossa toisesta suunnasta liekin huntuun. Suuntaa liekki edelleen siten, että se kuumentaa molempien levyjen reunoja yhtä paljon.

 

Seuraa että railon reunojen sulamisen seurauksena muodostuu päärynänmuotoinen aventuma. Tämä kertoo että levyn reunat ovat sulaneet koko paksuudelta ja lisäainetta voidaan syöttää. Työnnä lisäainelanka liekin eteen jolloin aventuma täyttyy. Siirrä liekkiä hieman eteenpäin.

 

Hitsin edetessä sula kohtaa etenee tasaisesti ja yhtäjaksoisesti; aventuma syntyy ja täyttyy. Liekki etenee suoraan eteenpäin ja lisäainelangalla tehdään edestakaista pystyliikettä. Siltahitsit sulatetaan varsinaisiksi hitseiksi.

Kun keskeytät tai lopetat hitsaamisen, kohdenna liekki siten että sula kohta jää hitsipalon päälle, reunaan. Nosta liekkiä ylös siten että huntuosa jää suojaamaan sulaa hitsiä. Odota kunnes hitsi on jähmettynyt ja poista liekki vasta sitten kokonaan.

Jotta hitsaus onnistuu hyvin ja etenee ongelmitta, tulee liekin säädön, ilmaraon sekä välineiden asennot olla oikein.
Tuskin onnistut ensimmäisellä kerralla! Kokeile, harjoittele, tarkkaile toisen hitsaamista ja pyydä toista tarkkailemaan sinun hitsaamista. Harjoitus tekee mestarin!