8. Kovajuottaminen

Kovajuottaminen, kuten niin moni muukin työsuoritus, edellyttää harjoittelua ja harjaantumista, ennen kuin sen todella hallitsee.

Kovajuotoksen onnistumisen edellytyksiä ovat:
- liitospintojen huolellinen esivalmistelu; puhtaus, sopiva ilmarako
- on valittu oikea juote
- käytetään oikeaa, juotteelle ja perusaineille soveltuvaa juoksutetta
- kuumennus tehdään oikein

Oikea kuumennustekniikka on ehkä vaikeimmin opittava edellä luetelluista. Siksi jo tässä vaiheessa muutama tärkeä seikka siitä:
- liitosalueen kuumennus työlämpötilaan on tehtävä mahdollisimman tasaisesti. Juotettavien pintojen tulee saavuttaa työlämpötila yhtaikaa koko liitosalueelta
- kuumennuksen on tapahduttava suhteellisen nopeasti. Juoksute menettää aktiivisuutensa n. 5 min kuluttua lämmittämisen alkamisesta. Käytännön ylärajana voidaan pitää 3 min. On siis käytettävä, tilanne huomioon ottaen, mahdollisimman suurta poltinta
- kuumennus tulee lopettaa heti kun juote sulaa ja leviää. Ylikuumentaminen pilaa liitoksen!
- liekillä ei saa kuumentaa juotetta! Juotteen täytyy sulaa perusaineesta saamallaan lämmöllä

Lisää ohjeita eri välineiden käyttöön ja eri vaiheiden toteutukseen seuraavassa harjoituksessa.

Kovajuottoharjoitus >>>