7. Kovajuottovälineet

Kovajuotto on menetelmä liittää materiaaleja yhteen, jossa vain juote sulaa. Käytettävät juotteet ovat sulamislämpötilaltaan yli 720K (n. 450oC).

Kurssin alussa esitetyn määritelmän mukaisesti kyse on siis jotosta, koska perusaineet eivät sula. Juotteen sulamislämpötila jakaa juoton pehmyt- ja kovajuottoon.

Edellä kuvatuista raja-arvoista seuraa, että juotteena ei käytetä tina-pohjaisia juotteita eikä sähkölämmitteisten juottimien lämpötila riitä ko. lämpötilan saavuttamiseen. Kovajuotollakin voidaan kuitenkin liittää eri metallia olevia kappaleita toisiinsa, mikä on juoton merkittävä etu hitsaukseen verrattuna. Liitettävien kappaleiden sulamislämpötilan tulee olla korkeampi kuin juotteen sulamislämpötila.

Kovajuotolla saavutetaan huomattavasti kestävämpi liitos kuin pehmytjuotolla. Toisaalta korkeampi lämpötila aiheuttaa suuremmat lämpörasituksen materiaaleille, joka osaltaan rajaa menetelmän käyttöä. Tyypillisiä kovajuottomenetelmän käyttökohteita ovat rakennusten putkiliitokset sekä koneiden ja laitteiden eri metallia olevien osien liittäminen.

Kovajuotto on kapillaarijuottomenetelmä. Juote imeytyy liitospintojen väliseen ilmarakoon kapillaarivoiman ansiosta. Jotta imeytyminen tapahtuu, liitospintojen tulee olla täysin puhtaat ja ilmaraon hyvin pieni, 0.02 - 0,5 mm.

On huomattava, että liitospintojen tulee olla kauttaaltaan juotteen sulamislämpötilassa. Kun lämpötila on saavutettu, railo täyttyy kerralla. Liiallinen kuumentaminen pilaa juotoksen.

Onnistuneen kovajuoton tekeminen edellyttää huolellisuutta, puhtautta ja tarkkaa lämmön säätely.

Juotteet

Kovajuotteina käytetään tavallisimmin:

- hopeajuotteita
- fosforikuparijuotteita
- messinkijuotteita
- kevytmetallijuotteita

Juoksutteet

Kuten pehmytjuotossa, myös kovajuotossa käytetään tavallisimmin juoksutteita. Juoksutteen tehtävänä on poistaa liitospintojen oksideja, estää liitospintojen hapettuminen lämmittämisen aikana ja parantaa juotteen juoksevuutta vähentämällä sen pintajännitystä.

Juoksutteen valintaan vaikuttavat käytetty juote, mutta myös perusaineet. Sama juoksute ei siis välttämättä sovi saman juotteen kanssa, mikäli perusaineet vaihtelee.

Kuumennusvälineet

Kovajuotossa käytetään kuumennusvälineenä happi-asetyleeni liekkiä. Tarvittavat suojavälineet ovat myös saman kuin kaasuhitsauksessa. Katso välineet ja niiden toiminta kaasuhitsausvälineitä käsittelevästä osiosta.
Kuumennukseen käytettävä liekkityyppi voi vaihdella juotettavien materiaalien mukaan.

Tehtävä 7. Kovajuottovälineet