1. Hitsauksen ja juoton periaatteet

Hitsaus ja juotto ovat molemmat menetelmiä liittää materiaalia yhteen. Mitä nämä menetelmät ovat ja mitkä ovat niiden erot?

Hitsausmenetelmiä on varsin monia. Alla olevassa taulukossa menetelmät on jaettu kolmeen ryhmään ja lueteltu ryhmien tyypillisimpiä menetelmiä.

Sulahitsaus Puristushitsaus Vastushitsaus
Puikkohitsaus
MAG/MIG-hitsaus
TIG-hitsaus
Jauhekaarihitsaus
Kaasuhitsaus
Kitkahitsaus
Ultraäänihitsaus
Kaasupuristushitsaus
Ahjohitsaus
Pistehitsaus
Kiekkohitsaus
Tyssähitsaus

Tyypillisimpiä sulahitsausmenetelmiä ovat puikkohitsaus, MIA/MIG-hitsaus ja kaasuhitsaus. Näissä menetelmissä liitettävät kappaleet kuumennetaan liitoskohdista sulaan tilaan ja yhteenliittyminen tapahtuu joko käyttäen lisäainetta tai ilman sitä.
Pistehitsaus on myös hyvin yleinen liitostapa, esimerkiksi autoteollisuudessa. Pistehitsauksessa liitos tapahtuu puristamalla kappaleita yhteen ja johtamalla puristuskohdan läpi voimakas sähkövirta. Sähkövirta kuumentaa puristuskohdan riittävän kuumaksi, että yhteenliittyminen voi tapahtua.

 

Juottaminen on materiaalin liittämistä yhteen menetelmällä jossa vain juote eli lisäaine sulaa. Käytettävän lisäaineen sulamislämpö on siis alhaisempi kuin liitettävien perusaineiden.
Juottaminen jaetaan kahteen alaryhmään käytettävän lämpötilan mukaan; kovajuotto ja pehmytjuotto.
Puhumme kovajuotosta, mikäli työlämpötila eli juotteen sulamislämpötila, on yli 720K (n. 450 oC). Pehmytjuotossa työlämpötila on alle 720K.

Kovajuotossa kappaleiden ja juotteen kuumennus tapahtuu yleisimmin happi-asetyleeni liekillä. Juotteina käytetään yleisimmin hopea-, fosforikupari- tai messinkijuotteita.

Pehmytjuotossa kuumentaminen tapahtuu yleisimmin sähkölämmitteisen juottimen eli "kolvin" avulla. Juotteina käytetään tina-lyijyseoksia.

Molemmissa juottomenetelmissä käytetään myös juoksutteita, jotka suojaavat liitospintoja hapettumiselta sekä parantavat juotteen juoksevuutta.

Tehtävät 1. Tee tästä linkistä aukeavat tehtävät huolella ja palauta ne ohjaavalle opettajalle hänen antamiensa ohjeiden mukaan. Tehtävät ovat rtf-muodossa, joten ne aukeavat yleisimmillä tekstinkäsittelyohjelmilla.