6. Pehmytjuottaminen

Pehmytjuottotehtävät ovat hyvin erilaisia, riippuen liitettävistä kappaleista. Hyvän taidon saavuttaminen edellyttää asiaan paneutumista, harjoittelua ja kokemusta. Opiskelutilanteessa kannattaa seurata toisten suorituksia ja keskustella muiden opiskelijoiden kanssa erilaisista tavoista ja mahdollisista ongelmista. Kysy opettajalta!

Yleisinä lähtökohtina onnistuneelle juotolle voidaan luetella:

- Liitospintojen tulee olla puhtaat ja metallin kirkkaat. Poista huolellisesti oksidit, maalit, rasvat jne..
- Kapillaarijuotossa ilmaraon on oltava pieni ja tasainen. Terävät särmät poistetaan viilalla tai hiomanauhalla.
- Juoksutetta sivellään pinnoille riittävästi
- Juote on kohteeseen soveltuva
- Juottimen tulee olla riittävän tehokas, jotta tarvittava lämpötila saavutetaan. Vältä juottimen ylikuumenemista ja irrota se aika ajoin sähköverkosta.
- Käytä aina jos mahdollista jalkoasentoa; aseta kappaleet sopivaan asentoon
- Lämmitä aloituskohta riittävästi ja lisää juotetta. Vasta sen jälkeen edetään tasaisesti eteenpäin.
- Juotetta lisätään aika ajoin, tarkkaillen että se täyttää liitoksen mutta ei valu sen yli
- Juotettu kohta puhdistetaan heti juoton jälkeen haalealla vedellä ja pehmeällä harjalla

Juottoharjoitus 1, sähköjohtimen juottaminen >>>

Juottoharjoitus 2, kapillaarijuotto >>>