5. Pehmytjuottovälineet

Kuten ensimmäisessä opiskelujaksossa todettiin, pehmytjuotto on menetelmä jossa työlämpötila on alle 450oC ja kappaleiden yhteen liittäminen tapahtuu siten, että vain lisäaine eli juote sulaa. Ominaisuuksista seuraa, että kuumennusvälineinä voidaan käyttää muita kuin happi-asetyleeni liekkiä. Yleisimmin käytetään sähkölämmitteisiä juottimia eli "kolveja". Juottimien tehot ovat yleisimmin 10 - 450W.

kuva erilaisista sähkölämmitteisistä juottimista >>>

Juottimen valintaan vaikuttavat lähinnä juotettavan kappaleen massa ja juotoskohdan muoto. Suuri massiivinen kappale tarvii suuritehoisen juottimen, jotta tarvittava lämpötila saavutetaan. Pieni kappale, esim. ohut sähköjohdin, sen sijaan lämpenee pienitehoisellakin juottimella. Oikean tehoisen juottimen valinta on yksi osa juottamisen taitoa, jonka saavuttaa riittävän kokemuksen myötä.
Juotoskohdan muoto vaikuttaa juottimen valintaan siten, että ahtaassa paikassa ei voida käyttää isoa juotinta vaikka massa olisikin suuri. Tällöin voidaan käyttää jopa liekkiä juotoskohdan kuumentamiseen.

Sähkölämmitteinen juotin muodostuu kahvaosasta, lämmitysvastuksesta ja kuparisesta kärjestä. Kärkenä käytetään kuparia, koska se siirtää lämpöä tehokkaasti.
Käytön myötä juottimen kärki kuluu ja siihen muodostuu karstaa. Puhdas juotin ja kohteeseen sopiva kärjen muoto ovat kuitenkin onnistuneen juoton edellytyksiä. Karstan voit poistaa hiomanauhalla tai viilalla ja kuluneen tai väärän muotoisen kärjen voi muotoilla viilalla tai hiomakoneella.
Puhdas kuparinen kärki pinnoitetaan juotteella. Kuumenna juotinta kunnes juote sulaa kärjen pintaan ja sulata juotetta ohut kerros tasaisesti kärjen pintaan.

Juoksutteen käyttö on välttämätöntä, jotta saadaan hyvälaatuinen liitos. Juoksutteen tehtävänä on suojata liitospintoja ja sulaa juotetta hapettumiselta, liuottaa kuumentamisessa syntyviä oksideja sekä johtaa lämpöä. Juoksute myös puhdistaa pintoja, mutta se ei yksin pysty niitä puhdistamaan. Pinnat tulee aina puhdistaa metallin kirkkaaksi ennen juoksutteen levittämistä.
Juoksutteet ovat yleisesti syövyttäviä aineita, joten varo niiden joutumista silmiin ja suuhun. Käytä juoksutetta varoen ja huolella, sekä poista aina ylimääräinen juoksute.

Juotteena pehmytjuotossa käytetään tinapohjaisia seoksia. Aikaisemmin käytettiin pääosin tina-lyijy seosta, mutta lyijyn myrkyllisyydestä johtuen sen käyttöä pyritään rajoittamaan. Markkinoilla on nykyisin lyijyttömiä juotteita.
Muodoltaan juotteet ovat yleensä lankoja tai tankoja. Käytettävä muoto valitaan kohteen mukaan; runsaasti juotettava tarvitsevaan kohteeseen valitaan paksumpi tanko, ohuen sähköjohdon juottoon soveltuu ohut lanka jne...

Tehtävät 5.1 Pehmytjuottovälineet