Esittely
Ohjeet
Sisältö
 
1. Hitsauksen ja juoton periaatteet
2. Kaasuhitsaus-
välineet

3. Kaasuhitsausliekki

4. Kaasuhitsaaminen
5. Pehmytjuotto-
välineet
6. Pehmytjuotta-
minen
7. Kovajuotto-
välineet
8. Kovajuottaminen
9. Opitun arviointi