Tervetuloa liikennekasvatuskurssin opiskelusivuille

Näiden sivujen avulla voit opiskella  liikennekasvatuskurssin (1 ov) vapaasti valittavana opintona. Kurssi koostuu vasemmassa valikossa näkyvistä osakokonaisuuksista. Autokouluopinnot, jotka käsittävät toisen osakokonaisuuden kurssista, ei tässä yhteydessä puututa.

Kurssia päivitetään jatkossa tarpeen mukaan.

Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin suorittanut ymmärtää eri osakokonaisuuksien merkityksen liikenneturvallisuuteen. Ymmärtää auton teknisten ratkaisujen, säännöllisen huollon sekä katsastustoiminnan merkityksen turvallisuudelle. Tiedostaa kuljettajan terveydentilaan ja vireyteen vaikuttavien tekijöiden  merkityksen, sekä keliolosuhteiden huomioimisen ajokäyttäytymisessä. Ymmärtää miten eroaa kilpailutoiminnassa käytettävä auto teknisiltä ratkaisuiltaan siviililiikenteessä käytettävistä autoista.

  Mistä onnettomuudet aiheutuu?     Voiko niiden syntyyn vaikuttaa?      Mikä liikenteessä pelottaa?