Ottomoottorilla varustetun auton pakokaasujen mittaus

Mittausedellytykset:

Moottorin on oltava normaalissa käyttölämpötilassa. Moottorin säädöt, kuten sytytyksen ajoitus on oltava ohjearvoon säädettyna. Mahdolliset pakoputkistovuodot vääristävät mittaustuloksia. Tarkista putkiston kunto. 

Mittauslaitteiden kytkentä:

Mittaustuloksiin tulee sisältyä pakokaasuarvojen lisäksi moottorin lämpötila ja pyörintänopeus. Moottorin lämpötila saadaan mittaamalla öljyn lämpötila. Se saadaan asettamalla öljymittatikun tilalle lämpötila-anturi. Pyörintänopeus saadaan sytytystulpan johtoon asetettavan anturin avulla. Pakokaasuarvojen mittausta varten pakoputkeen asetetaan mittaussondi. Se tulee olla pakoputkessa riittävän syvällä (n 40 cm). Tässä yhteydessä asetetaan pakokaasuimuri paikalleen. Usein pakokaasuimurin letkussa on valmis aukko mittasondille.

 

Mittaus: 

Moottorin annetaan käydä tyhjäkäyntiä ja odotetaan että testilaitteen näyttämät arvot vakiintuvat. 

Verrataan tuloksia valmistajan antamiin ohjearvoihin. 

Katalysaattorilla varustetusta autosta mitataan arvot myös moottorin pyörintänopeuden ollessa yli 2000 rpm, jolloin voidaan arvioida lambda-arvo ja katalysaattorin toiminta luotettavasti.

 

Ohjearvot:

Pakokaasujen raja-arvot katsastuksessa                  

Auton käyttööottoajankohta

Co/%  joutokäynnillä

Hc /ppm joutokäynnillä

> 2000 rpm

Co/%  Hc /ppm Lambda

1.1.1978-30.9.1986

4.5

1000 - - -

1.10.1986 jälkeen käyttöön otetut ajoneuvot

3,5 600 - - -

Vähäpäästöiset autot

0,5 100 0,3 100 0,97-1,03 

Euro 3 (OBD-tark.)

-

-

0,2 100 0,97-1,03 
Pakokaasujen jäännöshappipitoisuuteen (O%) vaikuttaa oleellisesti pakoputkiston vuoto. Se ei saisi ylittää 4 %. 

Todistuksen tulostus katsastusta varten:

Todistuksessa tulee ilmetä