Tavoite

Sivujen tavoitteena on että opiskelija oppii mittaamaan autosta pakokaasupäästöt. Vertaamaan niitä valmistajan antamiin ohjearvoihin ja tarvittaessa tulostamaan päästömittaustodistus auton katsastusta varten. 

Sivut toimivat työohjeena ja sivut on tarvittaessa tulostettavissa sivujen alaosassa olevan painikkeen avulla.

Ohjeet laati:

Matti Nurmi Ähtärin ammatti-instituutti    Koulutie 16 A, 63700 Ähtäri matti.nurmi@ait-ahtari.fi