Diesel-moottorilla varustetun auton pakokaasujen mittaus

 

Tavoite:                                                                         Ohjeen avulla oppilas osaa suorittaa diesel-autosta pakokaasumittauksen oikeita työtapoja noudat- taen, analysoida mittaustulokset, sekä tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä ja tulostaa todistuksen katsastusta varten. 

 

Mittauksen periaate:

Mittaus tapahtuu mittaamalla kuormittamattoman moottorin savutus vapaassa kiihdytyksessä joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen saakka.  Mittaus perustuu valonläpäisykyvyn määritykseen kammiossa johon johdetaan pakokaasua. Tätä valonläpäisyä verrataan pakokaasusta tyhjän kammion valonläpäisykykyyn, ts mitä mustempi savu sitä huonompi valonläpäisykyky.

 

Mittausedellytykset: 

Ennen mittausta on varmistuttava että

 

Mittauslaitteiden kytkentä:

                                                                                                                              

Mittaus:

Yhteen testiin sisältyy maksimissaan kolmen puhdistuskiihdytyksen lisäksi enintään kuusi varsinaista mittauskiihdytystä. Mittauksen tulokseksi lasketaan kolmen mittaustuloksen keskiarvo, jotka eivät saa poiketa toisistaan yli 0.5 m-1. Mittaustulos hyväksytään silloin kun edellä mainittu tulos saavutetaan. 

 

Ohjearvot:

Kolmen mittauksen keskiarvo jotka eroavat toisistaan alle 0,5 m-1 
  Ahtamaton Ahdettu

K-arvo (m-1)

2,5 3,0
Tarkastus voidaan myös hyväksyä heti, sitä enää jatkamatta, jos puhdistuskiihdytyksessä tai varsinaisessa mittauskiihdytyksessä mitataan tulos, joka vapaasti hengittävällä moottorilla on alle 1,5 m-1 ja ahtimella varustetulla 2,0 m-1.

Jos ajoneuvon valmistaja on on antanut ohjearvoksi yllä olevista korkeamman arvon, on se määräävä raja-arvo. 

 

Todistuksen tulostus katsastusta varten:

Todistuksessa tulee ilmetä