Sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) tarkastus

 

OBD- järjestelmä tuli pääosin pakolliseksi ottomoottorilla varustettuihin henkilö- ja pakettiautoihin 1.1.2001 tai sen jälkeen käyttöön otettuihin. OBD-järjestelmä voi olla myös vanhemmissa autoissa.  1.1.2004 lähtien katsastuksessa on perinteisen päästömittauksen asemasta suoritettava OBD:n tarkastus. OBD-tarkastuksen lisäksi kyseisistä autoista tarkastetaan myös korotetun pyörintänopeuden pakokaasupäästömittaus.

Tarkastus:

  1. Ensin suoritetaan silmämääräinen tarkastus, jossa todetaan ovatko kaikki päästöihin vaikuttavat osat paikallaan ja toiminnassa. Myös moottorin säädöt, kuten sytytyksen ajoitus tulee olla oikein säädettynä. Samassa yhteydessä tarkastetaan vikamerkkivalon toiminta. Merkkivalon tulee syttyä kytkettäessä sytytysvirta päälle, ja sammua pian moottorin käynnistymisen jälkeen.  
  2. Liitetään testilaite auton 16-napaiseen diagnoosipistokkeeseen. 
  3. Kytketään sytytysvirta
  4. Käynnistetään moottori ja annetaan sen käydä joutokäyntiä
  5. Valmistetaan testilaitteen ja moottorin ohjainlaitteen välinen tiedon siirtoyhteys
  6. Suoritetaan testi
  7. Mikäli kaikki toimintavalmiuteen liittyvät osatestit on suoritettu, mitataan vielä päästöt korotetulla pyörintänopeudella (>2000 rpm) moottorin ollessa normaalissa käyntilämpötilassa.

Co = 0,2 %

Hc = 100 ppm Lampda = 0,97-1,03 

    Ohjearvo korotetulle pyörintänopeudella yli  2000 rpm.

 

Mikäli kaikkia edellä mainittuja osatestejä ei ole suoritettu, tulee tehdä seuraavat testit.

Lambdasäädön toiminnan tarkastus testilaitteella jollakin seuraavista säätöparametreista.

  1. Lambdaintegraattorin eli lyhytaikaisen seoskorjauksen arvon vaihtelu, joka ilmaisee lambdasäädön olevan toiminnassa.
  2. Säätävien lambdatunnistimien signaalien vaihtelu ( silloin kun lambda-arvo on 1, jännite vaihtelee 0,1-0,8 V).
  3. Lambdatunnistimien lambda-arvo vaihtelee säädössä arvon 1 molemmin puolin.

Jos mitään edellä mainituista säätöparametreista mitään ei ole auton järjestelmästä luettavissa, mitataan auton ollessa tyhjäkäynnillä lambda-arvo pakokaasuanalysaattorilla (arvo 0,97-1,03).