Opiskeluohjeita

Tämän opintojakson opiskelu sisältää sekä kirjallisten tehtävien että käytännön testausten tekemistä. Tehtävät tehdään numerojärjestyksessä 1,2,3...Tehtävä 5 (käytännön testausten teko) voidaan kuitenkin tehdä heti, kun siihen on mahdollisuus (testeri ja testattava auto ovat käytössäsi). Kaikki tehtävät on oltava hyväksytysti tehty ennen kuin opintojakson on hyväksytty ja voidaan arvioida.

Ohjaava opettaja aikatauluttaa ja ohjeistaa opintojakson ennen sen suorittamista. Tehtävät tehdään ja palautetaan ohjaavalle opettajalle oppimisalustan tai sähköpostin välityksellä. Ohjaava opettaja antaa myös ohjeet mahdollisen kokeen suorittamiseksi.

Pyri ymmärtämään opiskeltavat asiat. Käytä erilaisia lähteitä opiskelussasi (oppikirja, Internet, keskustelupalsta, tämän opintojakson opetusmateriaalit jne.). Älä tee tehtäviä ennen kuin koet osaavasi opiskeltavan asiat. Opiskele rauhallisessa paikassa. Älä jätä tehtävien tekoa "viime tippaan". Älä opiskele yksin, vaan kysy rohkeasti  neuvoja/kommentteja epäselviin kohtiin muilta kurssilaisilta. Tähän hyvä keino on keskustelupalstan käyttäminen.