LAMBDA -ANTURIN TOIMINTA

Lähde: Juhani Laurikko, 1993. Auto - Ympäristö. Oppimateriaaliprojekti. ISBN 952-90-4793-2

Sähköisen ohjaussignaalin polttoaineseoksen säädölle antaa pakokaasun happipitoisuuden tunnistin eli ns. lambda -anturi. Se on valmistettu platinametallilla päällystetystä zirkoniumoksidista. Lambda -anturi vaatii tehokkaasti toimiakseen n. 300 °C lämpötilan ja siksi sijoitettu pakoputkeen lähelle moottoria. Lambda -anturin sisällä voi olla erillinen lämmitysvastus, jolla varmistetaan anturin nopea lämpeneminen toimintakuntoon kaikissa olosuhteissa. 

Happitunnistimen pakokaasuvirtaan työnnetyn kärjen ja runko-osan välille syntyy jännite-ero, kun pakokaasussa on runsaasti happea. Silloin palamisseoksen sanotaan olevan laiha ja se sisältää enemmän ilmaa kuin teoreettisesti ottaen tarvitaan. Jotta päästäisiin katalysaattorin kannalta oikeaan seossuhteeseen, on polttoaineen määrää lisättävä. Tämän polttoainejärjestelmä tekeekin, kun sen sähköiseen ohjausyksikköön tulee happitunnistimelta jänniteviesti. Kun polttoaineen syöttömäärää sitten lisätään, muuttuu seos vähitellen liian rikkaaksi, ja pakokaasuihin ei palamisreaktioiden jälkeen enää jää juuri lainkaan happea. Silloin jännite-ero happitunnistimessa häviää, ja silloin ohjausyksikkö alkaa vähentää polttoaineen syöttöä. 

Tällainen jatkuva heiluriliike rikkaan ja laihan seoksen välillä toistuu nopeassa tahdissa, jopa useita kymmeniä kertoja sekunnissa. Siksi polttoaineen ja ilman seossuhde näyttääkin keskimääräisesti pysyvän oikealla alueella eli lähellä teoreettista seossuhdetta.

 

Sulje ikkuna ja palaa tehtävään.