Pakokaasumittaus –opintojakson sisältöluettelo

1. Palamistapahtuma ja pakokaasujen koostumus

* Palamisen perusteet, palamistapahtumat erilaisissa polttomoottoreissa, pakokaasujen koostumus. Tehtäviä.

2. Pakokaasujen vaikuttajat ja puhdistaminen

* Pakokaasupäästöihin vaikuttavat tekijät moottoriteknisesti, pakokaasujen jälkikäsittely (katalysaattorin toiminta ja rakenne). Tehtäviä.

3. Pakokaasujen vaikutus ihmiseen ja ympäristöön

* Pakokaasupäästökomponenttien ominaisuudet, pakokaasupäästöjen vaikutus ihmiseen sekä ympäristöön. Tehtäviä.

4. Pakokaasupäästöjen raja-arvot

* Pakokaasupäästöjen raja-arvot määräaikaiskatsastuksessa. Tehtäviä.

5. Pakokaasutestien suorittaminen

* Tehtävä jakautuu kahteen osaan, jotka tehdään seuraavassa järjestyksessä:

    5.1. Erilaiset pakokaasutestit ja -testerit, testausohjeet, testaustulosteet. Tehtäviä.
    5.2. Pakokaasutestien teko 4-kaasuanalysaattorilla, OBD-testerillä ja savutustesterillä. Käytännön harjoituksia.

6. Tulosten arviointia

Pakokaasutesterien näyttöjen ja tulosteiden lukua ja arviointia. Esimerkkituloksia.