TEHTÄVÄ 2 Pakokaasuihin vaikuttavat tekijät ja pakokaasujen puhdistaminen

Pakokaasuihin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kahteen osaan: moottoritekniset tekijät ja pakokaasujen jälkikäsittely. Alla olevan bensiinimoottorin kuvan hyperlinkeistä (4 kpl) löydät lisätietoja molempiin osiin. Lue materiaalit kokonaisuudessaan ja pyri ymmärtämään lukemasi. Jos joku kohta on epäselvä, kysy asiaa ohjaajaltasi tai opiskelukavereiltasi (Foorumi/sähköposti). Kun koet osaavasi asiat, vastaa kuvien alla oleviin kysymyksiin.

 

TEHTÄVÄT

1 - Mitä tarkoittaa stökiömetrinen seos?

2 - Mitä tarkoittaa

a) laiha seos
b) rikas seos

3 - Miten pakokaasukomponenttien (CO, HC ja NOX) määrät muuttuvat, kun siirrytään stökiömetrisestä seoksesta

a)  laihalle
b) rikkaalle

4 - Miten sytytysennakko (aikainen/myöhainen) vaikuttaa eri pakokaasukomponenttien määriin?

5 - Mitä tarkoittaa lambda-arvo?

6 - Millainen on seossuhde (laiha vai rikas), jos lambda-arvo on

a) 0,95
b) 1,00
c) 1,03

7 - Katalysaattori

a) missä sijaitsee
b) millainen on rakenteeltaan
c)
mitä pakokaasujen osia muuttaa vaarattomaksi ja miten
d) mitä edellyttää toimiakseen tehokkaasti

8 - Lambda-anturi

a) miksi tarvitaan (tehtävä) 
b) missä sijaitsee
c) miten toimii
d) etsi lambda-anturin kuva Internetistä ja liitä se tehtävääsi

Palauta kirjallinen selvitys ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia varten. Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä2 (esim. rami_kantola_tehtävä2).

Muistathan merkitä tehtävääsi myös oman nimesi, luokka-/ryhmätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi!!! Kun ohjaaja on arvioinut tehtävän (asteikolla hyväksytty / täydennettävä) hyväksytyksi ja antanut palautteen, voit jatkaa kurssia seuraavaan osioon!