TEHTÄVÄ 3 Pakokaasujen vaikutus ihmiseen ja ympäristöön  

Tutki alla olevan kuvan kaaviota. Lue kuvan hyperlinkeistä (2 eri linkkiä) löytyvät opetusmateriaalit kokonaisuudessaan. Pyri ymmärtämään lukemasi. Jos joku kohta on epäselvä, kysy asiaa ohjaajaltasi tai opiskelukavereiltasi (Foorumi/sähköposti). Kun koet osaavasi asiat, vastaa kuvan alla oleviin kysymyksiin. Joudut etsimään vastauksia myös muista lähteistä, esim. Internetistä. Jos vastauksesi löytyi Internetistä, laita vastauksen perään Internetosoite.

TEHTÄVÄT

1 - Mitkä pakokaasujen osat ovat ihmiselle haitallisia ja miten ne vaikuttavat ihmiseen?

2 - Mitä tarkoittaa ja mistä johtuu

a) kasvihuoneilmiö
b) otsonikato
c) Smog-ilmiö
d) happosade
e) kaukokulkeutuma

3 - paljonko autoja on Suomessa / maailmassa?

Palauta kirjallinen selvitys ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia varten. Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä3 (esim. rami_kantola_tehtävä3).

Muistathan merkitä tehtävääsi myös oman nimesi, luokka-/ryhmätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi!!! Kun ohjaaja on arvioinut tehtävän (asteikolla hyväksytty / täydennettävä) hyväksytyksi ja antanut palautteen, voit jatkaa kurssia seuraavaan osioon!