TEHTÄVÄ 4 Pakokaasupäästöjen raja-arvot määräaikaiskatsastuksessa

Auton määräaikaiskatsastuksen yksi tarkistuskohde on pakokaasupäästöt. Diesel- ja ottomoottoreiden testausmenetelmät ovat erilaiset. Lisäksi auton ikä vaikuttaa pakokaasupäästötestiin ja sen raja-arvoihin. Tavoitteena on oppia erilaisten autojen pakokaasupäästöjen raja-arvot. Lue alla olevat tiedot testausmenetelmistä. Opiskele raja-arvot ja rekisteriotteen sisällöt sinisistä linkeistä. Kun koet ymmärtäväsi asiat tee alhaalla olevat tehtävät ohjeiden mukaisesti.

Testausmenetelmät:

Dieselkäyttöisten autojen (käyttöönotto 1980 tai myöhemmin) pakokaasupäästöt tarkastetaan mittaamalla kuormattoman moottorin savutus vapaassa kiihdytyksessä joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen asti vaihteen ollessa vapaalla ja kytkin kytkettynä (kytkinpoljin vapautettuna). Absorptiokertoimen mittaus tapahtuu valonläpäisyyn perustuvalla opasiteettimenetelmällä.

Ottomoottorikäyttöisten ajoneuvojen (käyttöönotto 1978 tai myöhemmin) pakokaasupäästöt tarkastetaan pakokaasuanalysaattorilla. Tarkastuksessa mitataan joutokäynnillä CO-, HC-, O2 - ja CO2 -pitoisuudet ja vastaava moottorin pyörintänopeus. Vähäpäästöiseksi rekisteröityjen autojen osalta tulee olla mitattuna lisäksi korotettu pyörintänopeus ja sitä vastaavat CO-, HC-, O2 - ja CO2 -pitoisuudet ja lambda-arvo. Ottomoottorikäyttöiselle henkilö- ja pakettiautolle, joka on varustettu OBD:llä (ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä) ja otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen, tulee 1.1.2004 lähtien suorittaa OBD:n tarkastus OBD-testilaitteella ja korotetun pyörintänopeuden pakokaasupäästömittaus.

Pakokaasupäästöjen raja-arvot:

Pakokaasupäästöjen määräaikaiskatsastuksen raja-arvotaulukon löydät TÄÄLTÄ.
Lisätietoja ja tarkennuksia löydät osoitteesta www.ake.fi

Rekisteriote:

Auton rekisteriotteesta löydät pakokaasutestauksissa tarvittavia tietoja, mm. ensimmäinen käyttöönottopäivä, käyttövoima (bensiini/diesel) ja tieto mahdollisesta vähäpäästöisyydestä. Nykyisissä autoissa voi olla kahden tyyppisiä rekisteriotteita. Seuraavista linkeistä löydät mallit molemmista rekisteriotteista.

vanhan mallinen rekisteriote
uuden mallinen rekisteriote

TEHTÄVÄT

1. Selvitä oman tai perheesi auton pakokaasupäästöjen raja-arvot määräaikaiskatsastuksessa. Merkitse vastaukseen 

a) auton pakokaasupäästöjen raja-arvoihin vaikuttavat tiedot auton rekisteriotteesta
b)
testerin nimi, moottorin pyörimisnopeus testauksessa sekä päästöarvojen nimet, lyhenteet ja raja-arvot

2. Selvitä mallirekisteriotteen auton pakokaasupäästöjen raja-arvot määräaikaiskatsastuksessa. Merkitse vastaukseen 

- testerin nimi, 
- moottorin pyörimisnopeus, 
- päästöarvojen nimet, lyhenteet sekä raja-arvot

3. Selvitä seuraavien autojen pakokaasupäästöjen raja-arvot määräaikaiskatsastuksessa. Merkitse vastauksiin

- testerin nimi, 
- moottorin pyörimisnopeus, 
- päästöarvojen nimet, lyhenteet sekä raja-arvot

a) Käyttöönottopäivä 15.4.1999, ahdettu bensiinin ruiskutuksella varustettu bensiinimoottori, varustettu kolmitoimisella katalysaattorilla ja rekisteröity vähäpäästöiseksi

b) Käyttöönottopäivä 20.1.1990, vapaasti hengittävä bensiinin ruiskutuksella varustettu bensiinimoottori, varustettu kolmitoimisella katalysaattorilla

c) Käyttöönottopäivä 9.12.1978, ahdettu dieselmoottori

d) Käyttöönottopäivä 17.3.1986, vapaasti hengittävä dieselmoottori

e) Käyttöönottopäivä 20.7.1991, vapaasti hengittävä bensiinin ruiskutuksella varustettu bensiinimoottori, varustettu kolmitoimisella katalysaattorilla ja rekisteröity vähäpäästöiseksi

f)  Käyttöönottopäivä 24.4.1977, vapaasti hengittävä kaasuttimella varustettu bensiinimoottori

g) Käyttöönottopäivä 12.11.2001, ahdettu dieselmoottori, varustettu katalysaattorilla

h) Käyttöönottopäivä 20.1.1989, vapaasti hengittävä kaasuttimella varustettu bensiinimoottori

i) Käyttöönottopäivä 13.3.2002, ahdettu bensiinin ruiskutuksella varustettu bensiinimoottori, varustettu kolmitoimisella katalysaattorilla ja rekisteröity vähäpäästöiseksi

j) Käyttöönottopäivä 3.7.1983, vapaasti hengittävä kaasuttimella varustettu bensiinimoottori


Palauta kirjallinen selvitys ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia varten. Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä4 (esim. rami_kantola_tehtävä4).

Muistathan merkitä tehtävääsi myös oman nimesi, luokka-/ryhmätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi!!! Kun ohjaaja on arvioinut tehtävän (asteikolla hyväksytty / täydennettävä) hyväksytyksi ja antanut palautteen, voit jatkaa kurssia seuraavaan osioon!