TEHTÄVÄ 5 Pakokaasutestien suorittaminen

Tavoitteenasi on oppia suorittamaan seuraavat pakokaasupäästöjen tarkastukset käytössäsi olevilla testereillä:

A) Ottomoottorin pakokaasutesti 4-kaasuanalysaattorilla
- tietoa testistä
- testausohje ja testaustulosteen tiedot

B) Ottomoottorin OBD-testi
- tietoa testistä
- testausohje ja testaustulosteen tiedot

C) Dieselmoottorin savutusmittaus
- tietoa testistä
- testausohje ja testaustulosteen tiedot


Tehtävä jakautuu KAHTEEN OSAAN 5.1. (tehdään ensin) ja 5.2.

TEHTÄVÄT 5.1. Ennen varsinaisten tarkastusten tekoa Sinun on opiskeltava A, B ja C kohtien linkeistä löytyvät opetusmateriaalit. Kun koet osaavasi linkkien asiat, vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tehtävä A (Otto)

1) Mistä johtuu nimi 4-kaasuanalysaattori?
2) Mitä tarkoittaa ppm?
3) Mitkä asiat bensiiniautosta/-moottorista täytyy tarkistaa ennen varsinaista pakokaasumittausta?
4) Mitä asioita testaustulosteesta täytyy ilmetä, jotta pakokaasupäästöt hyväksytään tulosteen perusteella  määräaikaiskatsastuksella?

Tehtävä B (OBD)

1) Mistä kirjainlyhenne OBD tulee ja mitä se tarkoittaa Suomeksi?
2) Mitä OBD valvoo?
3) Mitkä asiat tallentuvat OBD:n muistiin 
4) Millä OBD-testaus tehdään? 
5) Testipistoke
    a) Millainen on OBD-pistoke?
    b) Missä sen tulee sijaita?
6) Miten viat jaetaan/luokitellaan? 
7) Vikavalo (MIL)
    a) Millä ehdoilla vika sytyttää vikamerkkivalon? 
    b) Milloin vika poistuu muistista ja valo sammuu? 
    c) Mitä tarkoittaa, jos vikamerkkivalo palaa tai vilkkuu?
8) Mikä on 
    a) lämpimäksikäyttövaihe 
    b) ajosykli 
9) Mitä ovat 
    a) jatkuvasti valvottavat osajärjestelmät 
    b) ajoittain valvottavat osajärjestelmät 
10) Mitä tapahtuu, jos akku irrotetaan tai vikamuisti tyhjennetään? 
11) Mihin autoihin tehdään OBD -testi määräaikaiskatsastuksella? 
12) Miten OBD -testi tehdään? Tee tiivistetty luettelo oikeassa järjestyksessä.
13) Mitä asioita OBD -testaustulosteesta täytyy ilmetä, jotta pakokaasupäästöt hyväksytään tulosteen perusteella   määräaikaiskatsastuksella?

Tehtävä C (diesel)

1) Mihin dieselmoottorille tehtävä pakokaasumittaus perustuu?
2) Mitä k-arvo tarkoittaa?
3) Mitä ennakkotarkistuksia dieselmoottoriin täytyy tehdä ennen varsinaista savutusmittausta (jotta moottori kestää mittauksen ja tulokset ovat luotettavia)?
4) Mitä asioita on huomioitava varsinaisessa mittauksessa?
5) Mitä asioita testaustulosteesta täytyy ilmetä, jotta  pakokaasupäästöt hyväksytään tulosteen perusteella määräaikaiskatsastuksella?

Palauta kirjallinen selvitys ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia varten. Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä5_1 (esim. rami_kantola_tehtävä5_1). Kun ohjaaja on arvioinut tehtävän (asteikolla hyväksytty / täydennettävä) hyväksytyksi ja antanut palautteen, voit jatkaa tehtävään 5.2.

TEHTÄVÄT 5.2. Suorita pakokaasupäästöjen tarkastukset eli pakokaasutesti, OBD-testi ja savutusmittaus valitsemillesi autoille. Toimi testausohjeen mukaisessa järjestyksessä ja tee tarkastuksestasi kirjallinen (word) tuotos, jonka lähetät ohjaajalle ohjeen mukaisesti. Pakokaasujen määräaikaiskatsastuksen raja-arvotaulukon löydät TÄÄLTÄ.

Tuotoksesta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

1) Millainen testeri (merkki, malli) oli käytössäsi

2) Millaiseen autoon teit testauksen:

- merkki ja malli
- vuosimalli (eli ensimmäinen käyttöönottopäivä)
- moottorin iskutilavuus
- moottorin tyyppi (otto- vai dieselmoottori)
- ahdettu vai vapaasti hengittävä moottori
- katalysaattorilla varustettu vai ilman

3) Mitkä ovat valitsemasi auton eri pakokaasupäästöjen

- valmistajan antamat ohjearvot
- määräaikaiskatsastuksen raja-arvot

4) Luettele mitkä tarkistukset teit autoon/moottoriin ennen pakokaasumittausta ja missä järjestyksessä. Kerro myös, mitkä olivat tarkistusten tulokset (kunnossa vai rikki, raja-arvoissa vai säädettävä)

5) Luettele

- testerin antamat mittausolosuhteet (moottorin lämpötila, moottorin pyörimisnopeus, jne.)
- mittaus- ja testitulokset 

6) Päättele tuloksista onko auto pakokaasupäästöjen osalta

- valmistajan ohjearvojen mukainen
- määräaikaiskatsastuksessa hyväksyttävä

Palauta kirjallinen selvitys ohjaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen (tai muulla sovitulla tavalla) arviointia varten. Nimeä tehtävä koodilla oma_nimi_tehtävä5_2 (esim. rami_kantola_tehtävä5_2).

Muistathan merkitä tehtäviisi myös oman nimesi, luokka-/ryhmätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi!!!