Opiskeluohje

1.Opiskelu voi alkaa, mikäli hakulomakkeen perusteella olet saanut tiedon opintoihin hyväksymisestä.
    (Hakulomake on sivuilla:  www.kam.fi/     =>koulutus=>virtuaalikoulu)
2. Opiskeluaika on pääsääntöisesti yhden jakson verran eli kuusi viikkoa aloituksesta. Aloitusajankohta sovitaan erikseen.
3.WWW_sivut:Voit opiskella kurssia lukemalla asiaan liittyvän aineiston (Perushuolto) ja vastamaalla kysymyksiin,  jotka voit palauttaa sähköpostissa  palautelomakkeella. tai tekstiasiakirjana esim wordin sivuna, jossa  on ylä- ja alatunnisteet. Palautelomake ei ole silloin hyvä, jos käyttää kopioi-liitä-toimintoja vastauksissa.
Myös tekstiasiakirjan (esim. word:in) voi  palauttaa sähköpostissa, jos siinä on mukana kaikki tiedot, mitä tarvitaan . (nimi, luokka/ryhmä/pvm, kysymykset  numeroineen ja tietenkin vastaukset)
Jos opiskelet Moodle -opiskelualustalla, vastaukset lähetetään sen avulla.

4.Joihinkin kysymyksiin on tehtävä todella töitä löytääksesi vastaukset.
(muista, miten vastauksia haetaan.)
5.Ne kysymykset, jotka eivät ole tehtävinä erikseen, vaan ovat materiaalin mukana
kannattaa myös tehdä, vaikka vastausta ei pyydetäkään, koska niitä voidaan kysyä myöhemmin sovittavissa kokeissa.
6.Opettele työskentelemään päämäärätietoisesti ja arvioimaan myös omia tuloksia.
7.Opiskelu sujuu parhaiten, jos on  mahdollisuus tehdä huollot myös käytännön työssä .
8.Itse työsuorituksen osuus voidaan arvioida myös näyttönä.
Paluu