Tervetuloa verkko-opiskeluun!

Tällä kurssilla opiskelemme mäntämoottorin polttonestelaitteiden rakennetta ja toimintaa. Kurssi on osa Diagnostiikka 20ov -opintokokonaisuutta. Verkko-osuudessa opiskelemme alla olevan tavoitteen mukaisia teoreettisia opintoja. Oppimista täydentää oppilaitoksessa tapahtuva käytännön harjoittelu.
Tämän sisältökohdan opiskelu sijoittuu yleisesti autoalan perustutkinnon II-lukuvuoden opintoihin.

Tavoite:

Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon yleisimpien polttonestelaitteiden perustekniikka, rakenne ja ymmärrettävä niiden toiminta sekä osattava tarkastus-, huolto-, ja peruskorjaustyöt. Hänen on osattava bensiinin suihkutusjärjestelmän tarkastus, vianetsintä, huolto ja osien vaihto. Hänen on osattava jonkun diesel-järjestelmän perusteet sekä erotettava yleisimmät järjestelmät toisistaan.

Sisältö:

Polttonestejärjestelmät; seoksen muodostus, kaasuttimen toimintaperiaate ja rakenneratkaisut, polttonesteen suihkutusjärjestelmien perusteet. Järjestelmien testaaminen ja huolto. Tarkempi sisältöluettelo Sisältö-kohdassa.

Mitä kurssin opiskelu edellyttää?

Verkko-opiskelu edellyttää Sinulta päättäväisyyttä ja tunnollisuutta. Opiskele koko kurssin ajan ohjeiden mukaan ja tee tehtävät huolella ja ajallaan. Älä jätä huomiseksi mitä voit tehdä tänään!

Tarvitset myös verkkoyhteyden. Verkkoyhteys tulisi olla Sinulla kotoa, esimerkiksi kirjastossa tai muussa yleisessä paikassa oleva yhteys ei anna riittävää rauhaa opiskelullesi. Mitään huippunopeaa yhteyttä et tarvitse, vaan tavallinen modeemiyhteys riittää sekä normaali selainohjelma. Tarvitset myös perinteistä materiaalia, tällä kurssilla oppikirjan: Auto ja kuljetusalan perusoppi 6. Moottori. Otava 2002. ISBN 951-1-18522-5.

 

Kurssin vastaava:

Alpo Paavola
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Satamakatu 19, Rauma
etunimi.sukunim@winnova.fi