Opiskeluohjeita

Ilmoittaudu kurssille. Tämän verkko-opiskelun suorittaminen on valinnainen mahdollisuus. Kun opintosi etenevät tähän kohtaan, ota opettajaltasi selvää voitko opiskella verkossa ja mitä se edellyttää.

Opiskele säännöllisesti. Verkko-opiskelu antaa Sinulle mahdollisuuden valita ajan jolloin opiskelet. Älä jätä opiskelua huomiseen tai kurssin loppuun. Opiskele myös tätä kurssia viikoittain. Tee annetut tehtävät määrätyssä ajassa.

Opiskele niin että ymmärrät. Kurssin opiskelu etenee opiskelun ja tehtävien vuorottelulla. Kun opiskelet, pyri aina siihen että ymmärrät asian. Älä tee tehtäviä ennen kuin koet osaavasi asian.

Käytä eri mahdollisuuksia. Sinulla on käytettävissä erilaisia lähteitä, joiden avulla opiskelet asioita; on oppikirja, internet, keskustelupalsta. Käytä näitä kaikkia hyväksesi.

Kysy. Käytä rohkeasti keskustelupalstaa kysymysten ja kommenttien esittämiseen. Jos Sinulla on ongelma tai mielipide, muut kurssilaiset voivat auttaa tai haluta kuulla mielipiteesi.

Osallistu kokeeseen. Kurssin lopulla järjestetään kirjallinen koe oppilaitoksessa. Kokeen hyväksytty suorittaminen on kurssin suorituksen edellytys. Koe on sama verkossa opiskeleville kuin luokassakin opiskeleville.

Tee tehtävät. Tehtävät tehdään itsenäisesti ja palautetaan joko oppimisalustalla tai sähköpostilla, opettajan antaman ohjeen mukaan. Näet tehtävät myös näillä sivuilla.