Opiskelu 1
 
Aloitamme kurssin opiskelun lukemalla oppikirjasta sivut 126 - 132. Lue teksti oikein ajatuksella, rauhassa ja kertaa riittävästi.
 
Tee itsellesi selväksi erityisesti:
- otto ja dieselmoottorin seoksenmuodostuksen ero
- "perinteisten" polttonestejärjestelmien puutteet nykypäivän vaatimuksiin verrattuna
- ilmakerroin, laiha seos, rikas seos
- polttonestejärjestelmän kokonaisrakenne; osat ja niiden tehtävät
- polttonestehöyryjen keräilyjärjestelmä

Tehtävä 1.1
Lukiessa Sinulle varmasti jää jokin asia epäselväksi tai koet sen vaikeaksi. Tee tästä asiasta kysymys keskustelupalstalle! Käy keskustelupalstalla katsomassa muiden kysymykset ja vastaa niihin.

 
Tehtävä 1.2
Etsi internetistä tietoa pakokaasupäästöistä sekä otto- ja dieselmoottorin toimintaperiaatteesta. Kerro keskustelupalstalla kolme osoitetta, josta löysit tietoa kyseisiin asioihin.

Tehtävä 1.3
Kun olet opiskellut asiaa niin että koet osaavasi sen, tee tehtävät 1 . Tehtävät tulee tehdä perustellen ja "täydellisesti". Kahden sanan vastaukset eivät riitä. Tehtävät ovat:

Mikä on otto- ja dieselmoottorin merkittävin ero?

Milloin seos on rikas?

Missä moottorin osassa seos muodostetaan a) kaasutinversiossa b) GDI moottorissa

Missä eri kohdissa autoa voi syntyä polttonesteen höyrystymispäästöjä?

Tee selvitys, mitä kolmea haitallista päästökomponenttia pakokaasut sisältävät. Millaisella seoksella niitä syntyy eniten/vähiten?

Miten polttonestesäiliö on yleensä sijoitettu henkilöautoon ja miksi niin?

Miten toimii tyypillinen polttonestemittarin anturilaite, eli osa joka on tankin yhteydessä

Etsi internetistä tietoa kuinka suuri on nykyaikaisen auton polttonestesäiliö. Anna kolme esimerkkiä: auton merkki ja malli sekä tankin koko. Kerro myös osoite josta tiedon löysit.

Miten vanhemmassa autossa, ilman aktiivihiilisuodatinta, jakautuu hiilivetypäästöjen syntyminen?

Selvitä itsellesi tarkasti polttonesteen siirtopumpun toiminta. Kuvassa 205 on yksi esimerkki pumpusta. Selvitä erityisesti, mikä määrää syntyvän polttonesteen paineen. Miten pumppu toimii jos polttonesteen kulutus on pieni?

Tehtävät 1.3 tehdään siis oppimisalustalla, jossa opettaja myös kommentoi niitä tai sähköpostilla (opettajan ohjeen mukaan). Tee tarvittaessa lisäykset ja korjaukset opettajan ohjeen mukaan.
Kun olet tehnyt kaikki tällä sivulla luetellut tehtävät hyväksytysti, on viikon 1 opiskelu osaltasi tehty!