Opiskelu 3
 
Kasvaneiden vaatimusten johdosta kaasuttimen käytöstä on autokalustossa siirrytty bensiinin suihkutuslaitteiden käyttöön. Bensiinin suihkutuksen etuina voidaan mainita:

Vähäisemmät pakokaasupäästöt
Pienempi polttonesteen kulutus
Suurempi teho
Ihanteellinen ajokäyttäytyminen

Nämä edut ovat saavutettavissa, koska suihkutuslaitteistolla:

- tehdään tarkka ilmamäärän ja polttonesteen mittaus
- moottori reagoi nopeasti
- puristussuhdetta voidaan nostaa n. 0,3 yksikköä
- on ihanteellinen ohjaus lämpötilasta riippuen
- imuventtiilit ja imukanava voidaan mitoittaa paremmin
- saadaan tasainen täytös eri sylintereille
- polttonesteen syötön katkaisu moottorijarrutuksessa helppo toteuttaa
- automaattinen joutokäyntipyörintänopeuden säätö toteutettavissa
- on lambda -ohjaus tarkkaan seoksen ohjaukseen

Merkittävä muutos käytettävissä laitteistoissa tapahtui 1990 -luvun alussa. Tällöin lainsäädäntö muuttui pakokaasupäästöjen osalta siten, ettei kaasuttimen toimintatarkkuus enää riittänyt. Autoihin tulivat polttonesteen suihkutuslaitteen, joiden toimintaa ohjaa lambda-anturi.

Bensiinin suihkutuslaitteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Mekaaniset suihkutusjärjestelmät

Sähköiset suihkutusjärjestelmät

- yksipistesuihkutusjärjestelmät

- monipistesuihkutusjärjestelmät

Lisäksi on olemassa kahden pääryhmän sovelluksia, mekaanis-sähköisiä järjestelmiä.

Bensiinin suihkutuslaitteita on käytetty autokalustossa 1970 -luvun alkupuolelta alkaen. Koska elektroniikan ja sähkötekniikan uusimmat sovellukset eivät olleet vielä levinneet autokäyttöön, järjestelmät olivat yleensä mekaanisia. Yleisin mekaaninen bensiininsuihkutuslaitteisto on Boschin kehittämä ja valmistama K-Jetronic järjestelmä.

Tehtävä 1. K-Jetronicin periaate ja osat. Opiskele järjestelmän toimintaperiaate sekä osien nimitykset ja tehtävät täällä >>>

Tehtävä 2. K-Jetronicin toiminta. Etsi internetistä tietoa K-Jetronicin toiminnasta ja opiskele se. Selvitä itsellesi erityisesti:

- perustoiminta; polttonesteen kulku järjestelmässä, kaikkien osien nimitykset
- miten järjestelmässä toteutetaan kylmäkäynnistysrikastus; osat ja toiminta
- lämpimäksikäyttövaiheen rikastus; osat ja toiminta
- seossuhteen säätäminen

Tehtävä 3. Tee opiskelutehtävät 3.1. Käytä tehtävien tekemiseen ohjeistettua välinettä (oppimisalusta tai sähköposti). Tehtävät ovat:

Kerro kaksi internetosoitetta, josta löysit tietoa K-Jetronic järjestelmästä (tehtävä 2)

Merkittävin syy polttonesteen suihkutuslaitteiden yleistymiseen on ollut (valitse yksi):

a) Mahdollisimman suuren tehon aikaansaaminen
b) mahdollisimman hyvä ajomukavuus
c) päästöjen ja polttonesteen kulutuksen pienentäminen
d) öljyn loppuminen maapallolta

K-Jetronic järjestelmässä suuttimet (valitse oikeat vaihtoehdot):

a) suihkuttavat jaksoittain
b) suihkuttavat koko ajan
c) aukeavat paineen vaikutuksesta
d) aukeavat sähkön ohjaamina
e) suihkuttavat imusarjaan
f) suihkuttavat suoraan palotilaan

Lämpöaikakytkin ohjaa (valitse yksi):

a) ohjauspainesäätimen toimintaa
b) polttonestepumpun toimintaa
c) kylmäkäynnistyssuuttimen toimintaa
d) suuttimien toimintaa

Selosta ohjauspaineensäätimen toiminta ja toiminnan tarkoitus.


Tehtävä 4. Järjestelmän tarkastaminen.
Opiskele K-Jetronic järjestelmän tarkistusvaiheet ja periaatteet täältä >>>

Tehtävä 5. Tee opiskelutehtävät 3.2. Tehtävät ovat:

Tarkistaessasi K-Jetronic järjestelmää, saat siirtopumpun tuotto -mittauksessa liian pienen tuottoarvon. Luettele ainakin kolme syytä, jotka voivat aiheuttaa kyseisen vian.

Imusarjan vuoto vaikuttaa seossuhteeseen. Miten seos muuttuu (mihin suuntaan) jos vuoto on:
a) imusarjan tiivisteessä
b) ilmansuodattimen ja seossäätimen välisessä putkessa

Järjestelmän tiiveystarkastuksessa paine alenee vähitellen vuotojen vaikutuksesta. Missä kohtaa järjestelmää voi olla "luonnollisia", sallittuja vuotoja?

Suihkutusmäärien vertailu -mittauksessa saadaan tulokseksi että yksi suutin suihkuttaa huomattavasti vähemmän kuin muut. Missä osissa järjestelmää vika voi mahdollisesti olla?

Minkä kahden osan toimintaa käynnistyssuuttimen toiminnan tarkastus testaa?

Viikon 3 opiskelu on osaltasi tehty kun saat opettajaltasi hyväksynnän tekemillesi tehtäville. Voit jatkaa opiskeluun 4.