Opiskelu 4
 
Opiskelujaksolla 3 perehdyimme mekaaniseen polttonesteen suihkutusjärjestelmään. Kasvaneet toimintavaatimukset ja kehittyneen teknologian suomat mahdollisuudet ovat johtaneet siihen, että suihkutusjärjestelmien toiminta perustuu yhä enenevässä määrin sähkötekniikan ja erityisesti elektroniikan hyödyntämiseen.

Sähköisesti ohjatut suihkutusjärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään:

Monipistesuihkutusjärjestelmät

Yksipistesuihkutusjärjestelmät

Tässä opintojaksossa 4 opiskelemme sähköisen monipistesuihkutusjärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen sekä järjestelmän tarkastuksen periaatteita. Seuraavassa jaksossa paneudumme yksipistesuihkutusjärjestelmään.

Tehtävä 1. Monipistesuihkutusjärjestelmä. Opiskele monipistesuihkutusjärjestelmän toimintaperiaatteet ja pääosat täältä >>> sekä oppikirjasta sivuilta 143-146. Pyri muodostamaan itsellesi kokonaiskäsitys järjestelmän toiminnan perusteista.

Tehtävä 2. Opiskelutehtävät 4.1. Tee opiskelutehtävät ohjeistetulla välineellä (sähköposti tai oppimisalusta). Tehtävät ovat:

Mitkä kaksi tekijää määrittävät pääosin ruiskutettavan polttonesteen määrän L-Jetronic -järjestelmässä

Kuljettajan käyttämä kaasupoljin vaikuttaa L-Jetronic -järjestelmässä:

a) ilmamäärämittariin
b) ruiskutusventtiiliin
c) kaasuläppään
d) ilmamassamittariin

L- ja LH-Jetroniceissa on erilainen ilmamäärän mittausperiaate. Miten nämä mittausperiaatteet eroavat?

Etsi internetistä tietoa L-Jetronic -järjestelmästä ja opiskele siellä sen toiminta. Kerro kaksi osoitetta josta löysit tietoa.

Miten polttoneste kiertää L-Jetronic -järjestelmässä? Tutki kirjasta kuvaa ja selosta polttonesteen kulkureitti tarkasti.

Tehtävä 3. Järjestelmän tarkastaminen. Opiskele sähköisen monipistesuihkutuslaitteiston tarkastuksen periaatteet täältä >>>.

Viikon 4 opiskelu on osaltasi tehty kun saat opettajaltasi hyväksynnän tekemillesi tehtäville. Voit jatkaa opiskeluun 5.