Opiskelu 5
 
Tehtävä 1. Yksipistesuihkutusjärjestelmä. Opiskele yksipistesuihkutusjärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate kirjasta sivuilta 147 - 148. Pyri muodostamaan itsellesi kokonaiskäsitys järjestelmän toiminnan perusteista.

Tehtävä 2. Opiskelutehtävät 5.2. Tee opiskelutehtävät ohjeistetulla välineellä (sähköposti tai oppimisalusta). Tehtävät ovat:

Yksipistesuihkutusjärjestelmässä polttoneste suihkutetaan:

a) imuventtiilin taakse imusarjaan
b) suoraan sylinteriin
c) kaasuläpän yläpuolelle

Ko. järjestelmässä polttonesteen paine on suuruusluokkaa:

a) 20 - 40 kPa
b) 80 - 120kPa
c) 200 - 250kPa

Mitkä ovat yksipistesuihkutusjärjestelmän pääsäätösuureet, joiden mukaan suihkutusmäärä lasketaan?

Pääsäätösuureiden lisäksi yksipistesuihkutusjärjestelmän ohjainlaite saa kolme muuta tietoa. Mitkä nämä tiedot ovat?

Miten Mono-Jetronicilla saavutetaan parempi polttonesteen sumuuntuminen ja seoksen jakaantuminen kuin kaasuttimella?

Miten Mono-Jetronicissa tehdään seoksen hienosäätö, eli minkä tiedon perusteella säätö viimekädessä tehdään?

Mikä merkitys on Mono-Jetronicin yhteydessä käytetyllä "siilillä"?

Selosta mitä tarkoittaa ns. sopeutuva joutokäynti. Mikä järjestelmän osa säätää joutokäynnin?

Tehtävä 3. Mono-Jetronicin tarkastaminen. Opiskele järjestelmän tarkastuksen periaatteet täältä >>>.

Viikon 5 opiskelu on osaltasi tehty kun saat opettajaltasi hyväksynnän tekemillesi tehtäville. Voit jatkaa opiskeluun 6.