Opiskelu 6

Siirrymme tässä jaksossa dieselpolttonestelaitteisiin. Kertaamme dieselmoottorin toimintaeroja ottomoottoriin verrattuna:

* polttonesteen syttyminen tapahtuu itsestään, puristustahdin aikana kuumenneen ilman vaikutuksesta
* polttoneste ruiskutetaan joko suoraan palotilaan (suoraruiskutusmoottori) tai palotilasta erotettuun esikammioon
* imuilmaa ei kuristeta kaasuläpällä (ns. vapaasti hengittävä moottori)
* moottorin kuormitusta säädetään ruiskutettavan polttonesteen määrää säätämällä
* puristuspaine on huomattavasti korkeampi kuin ottomoottorissa

Dieselmoottorin polttonesteen ruiskutuslaitteiston pääkomponentit ovat:

* polttonestesäiliö
* suodatin
* polttonesteen siirtopumppu
* korkeapainepumppu
* sylinterikohtaiset ruiskutusventtiilit

 Dieselpolttonestelaitteille asetetaan erityisiä vaatimuksia polttonesteen puhtauden suhteen, koska järjestelmässä on erittäin tarkat sovitteet ja polttoneste toimii myös osien voiteluaineena. Polttonesteestä täytyy tästä syystä suodattaa huolella pois epäpuhtaudet ja vesi.
Koska polttonesteen säiliö, suodatus ja siirtopumpun toiminta eivät oleellisesti eroa ottomoottorin vastaavista laitteista, keskitymme jatkossa opiskelemaan korkeapainepumpun ja suuttimien perustoimintaa.

Tehtävä 1. Dieselmoottorin toiminta. Opiskele dieselmoottorin palaminen oppikirjasta sivulta 149 ja tee tehtävät 6.1 ohjeistetulla välineellä. Tehtävät ovat:

Selosta miten dieselmoottorissa tapahtuu polttonesteen syttyminen.

Vertaile otto- ja dieselmoottorin pakokaasupäästöjä.

Selosta miten dieselmoottorissa säädetään moottorin kuormitusta (yleisesti) (Ottomoottorissa kuormitusta säädetään kuristamalla moottoriin virtaavaa ilmaa kaasuläpällä)

Mitä tarkoittaa syttymisviive?

Miksi dieselmoottorissa polttonesteen hyvä suodattaminen on ensiarvoisen tärkeää?

Perinteisessä dieselmoottorissa ruiskutusventtiili aukeaa:

a) sähkömagneetilla
b) polttonesteen paineella
c) nokka-akselin nokan avulla

Korkeapainepumput jaetaan rivipumppuihin ja jakajapumppuihin.

Tehtävä 2. Opiskele rivipumpun perusrakenne, osien nimitykset ja toiminta oppikirjasta sivulta 150 - 151 ja täältä >>>.

Tehtävä 3. Jakajapumpun toiminta. Opiskele jakajapumpun perustoiminta oppikirjasta sivuilta 151 - 154. Keskity perustoiminaan ymmärtämiseen; säätimien toiminnan voit jättää vähemmälle.

Tehtävä 4. Suuttimien toiminta. Opiskele dieselmoottorin polttonestesuuttimien nimitykset ja perusrakenne oppikirjasta sivuilta 154 - 155.

Tehtävä 5. Käynnistysapulaitteet. Opiskele dieselmoottorin käynnistysapulaitteiden perusteet kirjasta sivulta 157.

Tehtävä 6. Opiskelutehtävät 6.2 Tee tehtävät ohjeistetulla välineellä. Tehtävät ovat:

Selosta rivi- ja jakajapumpun periaatteellinen ero, johon myös pumppujen nimitykset viittaa.

Miten jakajapumpun osat saavat voitelunsa?

Mikä on jakajapumpun nestepää?

Mikä osa aikaansaa jakajapumpussa männän edestakaisen liikkeen?

Millaisissa moottoreissa käytetään yleisesti tappisuuttimia?

Mistä määräytyy reikäsuuttimen reikien lukumäärä ja suunta?

Miksi apukammiomoottorissa tarvitaan käynnistysapulaitteita enemmän kuin suoraruiskutusmoottorissa?

Mainitse vähintään kolme eri menetelmää, joilla dieselmoottorin kylmäkäynnistyvyyttä voidaan parantaa

Viikon 6 opiskelu on osaltasi tehty kun saat opettajaltasi hyväksynnän tekemillesi tehtäville. Voit jatkaa opiskeluun 7.