Autoalan yleistaidot

Kurssin tavoitteet

- tutustua auton kehittymiseen vaikuttaneihin henkilöihin, perehtyä auton toimintapiirien komponenttinimityksiin sekä oppia luokittelemaan ja tunnistamaan erilaiset ajoneuvot
- tutustua auton käyttöön tieliikenteessä vaikuttaviin säädöksiin
- oppia ajokorttiluokat ja suomalainen katsastuskäytäntö sekä tutustua auton yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
- laajentaa alan englannin kielen tuntemusta sekä kehittää opiskelijan valmiuksia tietoverkkojen käyttäjänä

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Lähiopetusosuus sisältää kurssin opetusmenetelmien selvittämisen, mahdolliseen oppimisalustaan tutustumisen, kurssikokeen, opiskelijan itsearvioinnin sekä kurssipalautteen. Kurssi jakautuu kuuteen pääosaan, joista jokainen sisältää tehtävän tai tehtäviä. Tehtävät sisältävät ohjeet tehtävien suorittamiseen sekä tiedon hakemiseen opetusmateriaalista ja muista lähteistä. Aloita osan opiskelu siis aina lukemalla ensin osan tehtävä / tehtävät.