AUTOALAN YLEISTAIDOT
 
                           

Tervetuloa verkko-opiskeluun!

Kurssin nimi on autoalan yleistaidot. Kurssin laajuus on n. 40 tuntia. Kurssi on osa Autoalan perustaidot 20 ov –opintokokonaisuutta. Verkko-opinnot sisältävät tavoitteiden mukaisia teoreettisia opintoja, jotka täydentyvät oppilaitoksessa tapahtuvalla käytännön harjoittelulla. Tämän kurssin opiskelu sijoittuu yleensä autoalan perustutkinnon 1. lukuvuoden opintoihin.

Tavoite:

Opiskelijan on tiedettävä autoalan yleisimmät lainsäädännön perusasiat. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvolainsäädännön katsastusta koskevat määräykset pääpiirteittäin. Lisäksi tavoitteina ovat:

- tutustua auton kehittymiseen vaikuttaneihin henkilöihin, perehtyä auton toimintapiirien komponenttinimityksiin sekä oppia luokittelemaan ja tunnistamaan erilaiset ajoneuvot

- oppia ajokorttiluokat ja suomalainen katsastuskäytäntö sekä tutustua auton yhteiskunnallisiin vaikutuksiin

- laajentaa alan englannin kielen tuntemusta sekä kehittää opiskelijan valmiuksia tietoverkkojen käyttäjänä

Sisältö:

Kurssissa opiskellaan sekä auton historiaa että sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskellaan auton toimintapiirien jako, ajoneuvo- ja ajokorttiluokat sekä auton määräaikaiskatsastuksen sisältö ja ajankohdat. Tarkempi sisällysluettelo Sisältö-kohdassa.

Mitä kurssin opiskelu edellyttää?

Verkko-opiskelu edellyttää Sinulta aktiivisuutta ja päättäväisyyttä. Asioiden oppiminen verkko-opinnoissa perustuu Sinun itsesi tekemiin oppimistehtäviin ja asioiden opiskeluun. Tehtävät sisältävät ohjeet tehtävien suorittamiseen sekä tiedon hakemiseen opetusmateriaalista ja muista lähteistä. Aloita osan opiskelu siis aina lukemalla ensin osan tehtävä/tehtävät. Lue opiskelumateriaalit kokonaan ja huolellisesti. Tee oppimistehtävät ajallaan sekä mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti. 

Kurssin suorittamiseksi tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Oppimistehtävät ja suurin osa opetusmateriaalista löytyvät verkosta. Kuvatehtävissä tarvitset kuitenkin myös perinteistä opiskelumateriaalia, tällä kurssilla oppikirjan: Nieminen, S., Piirainen, I., Suoniemi, L. 1995. AUTOTEKNIIKAN PERUSTEET 2. Toinen painos. WSOY:n graafiset laitokset. Porvoo. ISBN 951-0-17164-6.

Kurssin vastaava:

Rami Kantola
Kokemäenjokilaakson ammattiopisto
PL 87
32810 KOKEMÄKI
rami.kantola@satakola.fi