Autoalan yleistaidot -jakson sisällysluettelo

Jakson opiskelu jakautuu alkukyselyyn, 6 oppimistehtävään, kurssikokeeseen ja loppuarviointiin/palautteisiin. Ennen jakson alkua on verkko-opiskeluun ohjaavat tunnit, joissa selvitetään opetusmenetelmät, aikataulutus ja mahdollinen oppimisalustan käyttö.

 

1. ALKUKYSELY

- Opiskelija lähettää ohjaajalle yhteystietonsa, sekä vastaukset kysymyksiin.

2. AUTON HISTORIA -tehtävä

- Opiskelija selvittää kuudesta nimetystä, auton historiaan vaikuttaneista henkilöistä perustiedot.

3. AJONEUVON TOIMINTAPIIRIT -tehtävä

- Opiskelija tekee käännöstehtävän valmiiksi laadittuun sanastoon, jossa puolet sanoista on englanniksi ja puolet suomeksi. Sanastoon merkitään lisäksi oikeiden toimintapiirien ja kuvien merkinnät.

4. AJONEUVOLUOKAT -tehtävä

- Opiskelija vastaa monivalintatehtävään, väitetehtävään ja avoimiin kysymyksiin. Aiheina ovat ajoneuvojen luokitukset, painot ja mitat sekä ajoneuvon käyttö tiellä (asetus).

5. AUTON TUNNISTAMINEN JA KATSASTAMINEN -tehtävä

- Opiskelija tutustuu auton katsastuskohteisiin ja perustelee miksi niiden täytyy ajoneuvossa toimia. 

- Rekisteriotteen sisältämistä asioista opiskelija tekee listan, jonka hän lähettää opettajalle sähköpostilla. Apuna opiskelija voi käyttää tietolinkkejä tai vaikka oman autonsa rekisteriotetta.

- Vuosikatsastusajankohdat opiskellaan tehtäväsarjan avulla. Opiskelijan tehtävänä on vastata, milloin tehtävissä esiintyvät esimerkkiautot ja perävaunut on katsastettava. 

6. AUTO JA YHTEISKUNTA -tehtävä

- Opiskelijan tehtävänä on nimetä ja perustella vähintään 10 yksityisautoilun etua ja haittaa.

- Palautetun tehtävän pohjalta järjestetään koko ryhmän väittely, jossa puolet osallistujista ovat yksityisautoilun puolesta ja puolet vastaan. Väittely toimitetaan Chatin avulla, jossa puheenjohtajana toimii ohjaaja. 

7.  AJOKORTTILUOKAT -tehtävä

- Eri ajokorttiluokkien antamat ajo-oikeudet opiskellaan tehtäväsarjan avulla. Tehtävässä on määritelty erilaisia ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joiden ajokorttivaatimukset ja ajokortin suoritusiät opiskelija selvittää. 

8. KURSSIKOE

- Kurssikoe on luokkahuoneessa tehtävä kirjallinen koe. Koealueena ja -asiana ovat kaikki opetusmateriaalissa ja tehtävissä esiintyvät asiat. Kurssikoe arvioidaan samalla asteikolla kuin koko kurssikin, T1 - K5.

9. ITSEARVIOINTI, OPETTAJAN ARVIOINTI, KURSSIPALAUTE

- Opiskelijan itsearviointi ja ohjaajan kurssiarviointi tapahtuvat henkilökohtaisesti kurssin lopussa. Jokainen opiskelija palauttaa myös lomakemuotoisen kurssipalautekaavakkeen ohjeiden mukaisesti opettajalle.